Wypadki komunikacyjne

Na polskich drogach codziennie dochodzi do setek wypadków. Zgodnie z prawem, każdy poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe, a priorytetem AUXILII jest uzyskanie jak najwyższej możliwej kwoty.