AUXILIA sprzedaje wierzytelności na ponad milion złotych

AUXILIA sprzedaje wierzytelności na ponad milion złotych

AUXILIA S.A. wdrożyła w życie pionierskie na rynku rozwiązanie mające na celu przyspieszenie wpływów gotówkowych z zakontraktowanych, ale będących jeszcze w trakcie realizacji roszczeń wynikających z pozyskanych spraw odszkodowawczych.

Sprzedaż wierzytelności w wysokości 1,1 mln zł

Spółka zawarła nowatorską umowę dotyczącą sprzedaży wierzytelności, których wartość oszacowano wstępnie na 1,1 mln zł. Takie działanie jest bezprecedensowe na rynku i wpłynie pozytywnie na aktualną sytuację ekonomiczną firmy.

Szybsze wpływy z aktualnie prowadzonych spraw

Celem podjętej transakcji jest skrócenie czasu, jaki był do tej pory potrzebny do monetyzacji zawartych przez Grupę Auxilia umów. Dzięki takiemu rozwiązaniu spółka zwiększa swoje możliwości finansowania w obszarze pozyskiwania kolejnych spraw odszkodowawczych.

Sprzedaż wierzytelności to kolejna zmiana w Grupie Kapitałowej Auxilia

Taka swego rodzaju sekurytyzacja wierzytelności stanowi jedną ze zmian wprowadzanych w Grupie Kapitałowej Auxilia w ostatnich miesiącach.

Poza tym w roku 2017 doszło do reorganizacji struktur sprzedażowych firmy. Zwiększeniu uległa liczba zatrudnionych w dziale sprzedaży osób oraz poszerzony został zasięg geograficzny podejmowanych działań. Wprowadzone zmiany przyniosły oczekiwane efekty. AUXILIA osiągnęła w roku ubiegłym rekordowe wyniki ze względu na zakontraktowane planowane przychody z pozyskanych spraw odszkodowawczych. IV kwartał 2017 roku zakończył się na poziomie ponad 6 mln zł z wstępnie szacowanych zakontraktowanych roszczeń i to wyłącznie z nowych linii biznesowych.

AUXILIA sprzedaje wierzytelności na ponad milion złotych
Ocena: 3.5/5
(głosy: 4)