Sukces w sprawie karnej otwiera drogę do uzyskania odszkodowania w sprawie cywilnej

Sukces w sprawie karnej otwiera drogę do uzyskania odszkodowania w sprawie cywilnej

Statystyki policyjne podają, że co roku w wypadkach drogowych ginie wielu rowerzystów. W 2017 roku na 4212 wypadków komunikacyjnych z udziałem rowerzystów, 220* zakończyło się skutkiem śmiertelnym dla kierującego rowerem. W opisanej niżej sprawie również zginął rowerzysta – w wypadku, do którego doszło w miejscowości Jastrzębie Zdrój. Dlaczego doszło do wypadku? Kto go faktycznie spowodował? Czy warto korzystać w sprawie karnej z pomocy adwokata? Odpowiedzi na te pytanie znajdziesz w poniższym artykule.

Zderzenie rowerzysty z busem w miejscowości Jastrzębie Zdrój

W kwietniu 2017r. w miejscowości Jastrzębie Zdrój doszło do wypadku drogowego. Na zakręcie drogi rowerzysta zderzył się z jadącym z przeciwnego kierunku busem marki Renault Master, na skutek czego poniósł śmierć na miejscu wypadku.

Jaka była przyczyna wypadku rowerzysty w Jastrzębiu Zdrój?

Prokuratura Rejonowa powołała biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który stwierdził, że wyłączną winę za zaistnienie wypadku w mieście Jastrzębie Zdrój ponosi rowerzysta. Według opinii powołanego biegłego kierujący rowerem 43-letni mężczyzna zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do zderzenia z jadącym prawidłowo busem. Na podstawie tej opinii prokuratura umorzyła śledztwo. W związku z tym zakład ubezpieczeń odmówił rodzinie zmarłego wypłacenia jakichkolwiek kwot odszkodowania czy zadośćuczynienia, powołując się na wyłączną winę rowerzysty.

Walka o sprawiedliwość

„Nie zgodziliśmy się z decyzją prokuratury, ponieważ szczegółowa analiza śladów ujawnionych na miejscu wypadku prowadziła do wniosku, że również kierujący busem w chwili wypadku przekroczył oś jezdni i przyczynił się do wypadku.” – opowiada o sprawie pełnomocnik rodziny zmarłego w wypadku rowerzysty, adwokat Marcin Wolski z kancelarii LEXBRIDGE. – „W związku z tym złożyliśmy zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa, podnosząc szereg szczegółowych zarzutów do opinii biegłego.”

Racja po stronie rodziny zmarłego rowerzysty

Sąd rejonowy przyznał rację pełnomocnikowi rodziny zmarłego – uwzględnił zażalenie, a następnie uchylił postanowienie o umorzeniu śledztwa i przekazał sprawę prokuraturze do ponownego rozpoznania. Prokuratura powołała innego biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który doszedł do tych samych wniosków, co adwokat prowadzący sprawę – tj. że nie tylko rowerzysta, ale również kierowca busa poruszał się w okolicy osi jezdni, a tym samym przyczynił się do zaistnienia wypadku.

Wygrana sprawa karna pozwala uzyskać zadośćuczynienie za śmierć dla najbliższej rodziny

Dzięki naszym skutecznym działaniom w sprawie karnej doprowadziliśmy do starannego wyjaśnienia tragicznego w skutkach wypadku drogowego i do wykazania winy drugiego uczestnika wypadku. Otworzyło nam to jednocześnie drogę do uzyskania zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego, ponieważ zakład ubezpieczeń wypłacił w końcu częściowe kwoty świadczeń, natomiast pozostałych kwot będziemy mogli dochodzić już w procesie cywilnym.

Warto zdać się na adwokata wyspecjalizowanego w sprawach karnych

Korzystne – dla rodziny zmarłego w Jastrzębiu Zdrój rowerzysty – rozstrzygnięcie procesu karnego było możliwe tylko dzięki pomocy kancelarii prawnej LEXBRIDGE należącej do Grupy Kapitałowej Auxilia. Powyższa sprawa stanowi kolejny przykład na to, jak bardzo ważne jest w takich przypadkach korzystanie ze wsparcia osób profesjonalnie zajmujących się na co dzień prowadzeniem tego rodzaju spraw.

Należy bowiem mieć na uwadze, że w przypadku wypadku drogowego, w którym życie traci jego uczestnik, niemożliwe jest uzyskanie jego relacji na temat przyczyn i przebiegu wypadku – dlatego tak ważne jest aby opinia biegłego, powołanego do wyjaśnienia wypadku, została sporządzona prawidłowo, w sposób rzetelny i obiektywny. W opisanej powyżej sprawie pomoc adwokata już na początkowym etapie walki o uzyskanie zadośćuczynienia za śmiertelny wypadek, doprowadziła do rzetelnego wyjaśnienia okoliczności wypadku drogowego i otworzyła drogę do pierwszych wypłat od firmy ubezpieczeniowej. A w dalszej kolejności umożliwiła rozpoczęcie sprawy cywilnej o uzyskanie zadośćuczynienia za doznane przez najbliższych zmarłego krzywdy.

* Dane pochodzą ze strony http://statystyka.policja.pl.

Sukces w sprawie karnej otwiera drogę do uzyskania odszkodowania w sprawie cywilnej
Ocena: 5/5
(głosy: 26)