Zadośćuczynienie za trwały uszczerbek na zdrowiu

Zadośćuczynienie za trwały uszczerbek na zdrowiu

W 2004 r. w powiecie kaliskim miał miejsce poważny wypadek. Nasza Klientka doznała wielokrotnego złamania kości miednicy, unieruchamiającego ją na kilka miesięcy. Stwierdzono trwały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanej. Rodzina Klientki znalazła się w bardzo trudnej sytuacji – była w trakcie przeprowadzki do nowego domu, a ponadto 2 synów Klientki ze względu na wiek i schorzenia astmatyczne wymagało opieki.

Długie postępowanie likwidacyjne i walka o zadośćuczynienie

Po trwającym 3 lata postępowaniu likwidacyjnym ubezpieczyciel wypłacił 40 000 zł. W zawiązku ze zbyt małą sumą za trwały uszczerbek na zdrowiu i poważne obrażenia ciała, została podjęta decyzja o dochodzeniu wyższego zadośćuczynienia w sądzie. Ubezpieczyciel dopiero wtedy podjął kroki zmierzające do polubownego zakończenia sprawy i ostatecznie została zawarta ugoda sądowa.

Ugoda z towarzystwem ubezpieczeniowym

auxilia_wygrane_09

Dla Klientki otrzymaliśmy na etapie polubownym 40 000 zł, natomiast do Sądu wnieśliśmy kolejne kwoty zadośćuczynienia w wysokości 60 000 zł. Kancelaria doprowadziła do ugody z towarzystwem ubezpieczeń na kwotę kolejnych 40 000 zł.

Ocena: 5/5
(głosy: 7)