Wypadki w pracy

Wypadek przy pracy może zdarzyć się każdemu i w każdej branży. Jest to nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną praca. Osobom poszkodowanym  należy się z tego tytułu odszkodowanie, którego można dochodzić z ubezpieczenia społecznego oraz bezpośrednio od pracodawcy.