Otrzymujesz rentę powypadkową? Sprawdź dlaczego kapitalizacja renty może się opłacać!

Otrzymujesz rentę powypadkową? Sprawdź dlaczego kapitalizacja renty może się opłacać!

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych nie zawsze mają możliwość powrotu do życia zawodowego i pełnej sprawności. W takich sytuacjach mają oni prawo do renty, najczęściej wypłacanej miesięcznie. Wysokość tej renty ma za zadanie zrekompensować negatywne skutki wypadku jak utracone możliwości zarobkowania czy zwiększone potrzeby. Problem pojawia się kiedy poszkodowany musi ponieść większe wydatki np. na remont mieszkania, zakup nowego sprzętu medycznego lub po prostu chce poprawić swoją sytuację finansową poprzez zdobycie nowego zawodu, inwestycję. Musi wtedy dokładać z własnych środków bądź odkładać  z co miesięcznej renty. Kodeks cywilny (art. 447) przewiduje jedna możliwość rozwiązania takich problemów  w postaci kapitalizacji renty, czyli wypłatę wysokiego jednorazowego odszkodowania. Nie jest ono jednak wypłacane z automatu, dlatego najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii.

Pobierz Formularz Zgłoszenia Szkody – obrażenia ciała

Dlaczego kapitalizacja renty może okazać się korzystna?

Kapitalizacja przyznanej nam renty powoduje, że zamiast wielu świadczeń wypłacanych co miesiąc, otrzymamy jedno świadczenie o dużo wyższej wysokości, które obejmuje wiele miesięcy czy nawet lat wypłacania renty. Za kapitalizacją przemawia fakt, że z reguły renty nie są przyznawane dożywotnio a co gorsza  po pewnym czasie u ubezpieczyciel może obniżyć jej kwotę. Dlatego warto uniezależnić się od decyzji ubezpieczyciela w przyszłości i zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe.

Chcesz dokonać kapitalizacji renty?
Zadzwoń: 603 171 911!

Zasadniczą zaletą kapitalizacji renty jest to, że daje ona szanse na szybkie poprawienie swojej sytuacji finansowej. Osoba, która uzyska skapitalizowaną kwotę może wykorzystać otrzymane środki na przekwalifikowanie zawodowe, rozpoczęcie działalności gospodarczej, sfinansowanie turnusów rehabilitacyjnych lub remont czy zakup nieruchomości z przeznaczeniem na wynajem. To może pozwolić na uzyskanie stałego źródła dochodu i szybszy powrót do sprawności.

Samodzielne obliczenie wysokości skapitalizowanej renty jest skomplikowane

Podstawowa metoda obliczania jednorazowego świadczenia, które zastępuje rentę, polega na pomnożeniu kwoty renty za jeden okres przez przewidywaną liczbę okresów, za które renta miała być płatna. Ważne, aby opierać się na aktualnych danych statystycznych takich jak średnia długość życia lub średnie wynagrodzenia na dany stanowisku. Określając kwotę skapitalizowanej renty należy wziąć również pod uwagę taki czynnik jak inflacja.

Ustalenie wysokości takiego świadczenia jest skomplikowaną czynnością, ponieważ nie sprowadza się ona jedynie do matematycznego wzoru. Samo przemnożenie wysokości renty przez przyjętą liczbę lat nie odda odpowiedniej wysokości jednorazowego odszkodowania, a wręcz może okazać się niekorzystne.

Jak uprościć czynność kapitalizacji renty?

W przypadku podjęcia takich działań, jak kapitalizacja renty, warto skorzystać z usług pełnomocnika, który nie tylko prawidłowo wyliczy jej wysokość, ale także w profesjonalny sposób przeprowadzi negocjacje z ubezpieczycielem. Dodatkowo uwzględni wszystkie okoliczności sytuacji powypadkowej poszkodowanego i zmieniające się wskaźniki ekonomiczne. A przede wszystkim oceni, czy dotychczas przyznana renta nie powinna być w pierwszej kolejności zwaloryzowana, a dopiero potem skapitalizowana.

Jak dokonać kapitalizacji renty?

Kiedy jesteśmy przekonani, że chcemy dokonać kapitalizacji renty, wtedy możemy wybrać dwie drogi do osiągnięcia tego celu.

 1. Kapitalizacja renty z „ważnego powodu”

Pierwsza droga to procedura przewidziana w art. 447 kodeksu cywilnego, czyli skierowanie sprawy do sądu, który może, z ważnych powodów, przyznać zamiast comiesięcznej renty odszkodowanie jednorazowe.

Z powyższego wynika, że w celu zamiany renty na jednorazowe świadczenie, musimy wykazać „ważny powód”. Odpowiednie określenie „ważnego powodu” to połowa sukcesu, należy  go jeszcze udowodnić oraz przedstawić odpowiednie argumenty przemawiające za kapitalizacją renty. Nie każdy bowiem powód będzie przemawiał za tym, żeby taką rentę kapitalizować. Co więcej należy pamiętać, że kapitalizacja nie zawsze będzie leżała w interesie ubezpieczyciela  dlatego będzie on podejmować działania blokujące możliwość kapitalizacji renty lub działania obniżające jej wysokość.

 2. Kapitalizacja renty w wyniku ugody z ubezpieczycielem

Drugi sposób kapitalizacji renty polega na zawarciu umowy z towarzystwem ubezpieczeń. Najczęściej będzie to miało miejsce w drodze ugody. Co jednak istotne, również w tym przypadku nie unikniemy konieczności  podania „ważnego powodu” i jego udowodnienia. Jak bowiem wskazuje się w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w treści takiej umowy strony muszą wskazać, dlaczego decydują się na kapitalizację renty. Podobnie jak w przypadku sprawy sądowej ubezpieczyciel nie koniecznie będzie chętny do kapitalizacji renty i tutaj właśnie potrzebny jest wykwalifikowany prawnik do przeprowadzenia skutecznych negocjacji. Poszkodowany bez profesjonalnego wsparcia może sobie nie poradzić z tak dużym graczem jakim jest towarzystwo ubezpieczeniowe ze sztabem prawników.

Rozważasz kapitalizację renty? Zapytaj o najlepsze rozwiązanie!

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że kapitalizacja renty ma sens i niesie za sobą nie tylko pozytywne skutki finansowe, ale także zdrowotne i psychiczne dając poczucie bezpieczeństwa.

W celu szczegółowego przeanalizowania naszej sytuacji warto skontaktować się z prawnikiem.

AUXILIA S.A. funkcjonuje na rynku odszkodowawczym od 2003 roku nieustannie pomagając poszkodowanym w wypadkach uzyskać należne im odszkodowanie przy wsparciu profesjonalnej i doświadczonej kancelarii, która wchodzi w skład grupy kapitałowej. Temat kapitalizacji rent nie jest nam obcy, od lat przeprowadzamy skuteczne  postępowania w tym zakresie, zapewniając wsparcie na każdym etapie postępowania.  Możemy Ci pomóc, napisz do nas lub zadzwoń. Przeanalizujemy Twoją sprawę bezpłatnie i zaproponujemy najbardziej korzystne rozwiązanie.

Rozważasz kapitalizację renty? Napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Ocena: 4.9/5
(głosy: 38)