Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek dla pasażera busa?

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek dla pasażera busa?

Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do kilkudziesięciu wypadków drogowych. Ich uczestnikami są najczęściej pojazdy osobowe, ale obok nich dochodzi także do zdarzeń z udziałem busów i autobusów. Co wtedy, kiedy jesteśmy pasażerem tego typu pojazdu? Czy możemy ubiegać się o odszkodowanie za wypadek busa?

Czy pasażer busa ma prawo do odszkodowania za wypadek?

Podróżując jako pasażer, czyli klient przedsiębiorstwa (zarówno prywatnego jak i publicznego), które zajmuje się przewozem osób, mamy pełne prawo oczekiwać, że przewoźnik dołoży najwyższych starań w trakcie świadczenia nam usługi i dowiezie nas bezpiecznie do naszego celu. Jeśli się tak nie stanie, a my w trakcie podróży ulegniemy wypadkowi, w wyniku którego odniesiemy obrażenia, mamy prawo domagać się odszkodowania.

Podstawą tej odpowiedzialności jest art. 435 kodeksu cywilnego, który stanowi, że prowadzący przedsiębiorstwa wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody (np. gazu, elektryczności, paliw płynnych) odpowiedzialni są za szkody na osobie lub mieniu wyrządzoną przez ruch tego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że firma przewozowa będąca właścicielem busa, który uległ wypadkowi, odpowiedzialna jest za wszystkie obrażenia, których doznali jego pasażerowie, jak i straty materialne, jakie ponieśli.

Kodeks przewiduje od tej zasady trzy wyjątki (wyłączna wina osoby poszkodowanej, działanie siły wyższej czy osoby trzeciej, za którą przedsiębiorstwo nie odpowiada). Jeśli więc wypadek nastąpi wskutek np. wyłącznej winy innego uczestnika ruchu, to on będzie odpowiedzialny wobec poszkodowanych.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek busa?

Polskie prawo przewiduje wykup obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych – właśnie po to, by wypłata odszkodowania za wypadek busa nie zależała od kondycji finansowej jego właściciela. Zakłady ubezpieczeń to duże, wypłacalne podmioty, które z zebranych składek na ubezpieczenie w każdej chwili zdolne są do wypłaty kwot, które przerosłyby możliwości wielu kierowców i przedsiębiorców. Właśnie dlatego w toku postępowania likwidacyjnego kontaktować się będziemy w ogromnej większości z ubezpieczycielem, a nie z samą firmą, z której usług korzystaliśmy podczas zaistnienia zdarzenia.

Jak w takim razie uzyskać odszkodowanie za wypadek busa? W pierwszej kolejności, zbierajmy i zachowujmy wszystkie dokumenty związane z odniesionymi przez nas obrażeniami bądź poniesionymi szkodami materialnymi (w szczególności zniszczonym przedmiotom). Na miejscu wypadku najpewniej pojawi się policja, która sporządzi właściwą notatkę, będącą urzędowym poświadczeniem zaistnienia takiego wypadku. Notatka policyjna stanowi pierwszym z dokumentów, które powinniśmy zgromadzić w celu dochodzenia odszkodowania za wypadek busa czy autobusu, którym podróżowaliśmy.

Niezbędna będzie także kompletna dokumentacja medyczna, sporządzona podczas naszej hospitalizacji lub wizyt u lekarza czy podczas rehabilitacji. Pamiętajmy, że ubezpieczyciel (a być może i sąd – o czym dalej) zrekonstruuje nasz stan zdrowia właśnie na podstawie takich dokumentów. Może się zatem okazać, że to, co dla nas jest oczywiste, może nie być tak jasne dla strony przeciwnej. Zakłady ubezpieczeń coraz częściej rezygnują w ostatnich latach z wzywania poszkodowanych na komisję lekarską, a swoją decyzję opierają właśnie na zgromadzonej dokumentacji. Dlatego w naszym interesie leży, by była ona rzeczywiście wyczerpująca.

Zachowujemy też wszystkie rachunki i paragony wystawione za towary i usługi niezbędne do naszego powrotu do zdrowia. Każdy opatrunek, przepisany lek czy wizyta u rehabilitanta stanowi część tego, co określa się jako „koszt leczenia”, czyli odszkodowania za obrażenia odniesiona w wyniku wypadku busa, którym podróżowaliśmy.

Procedura uzyskania odszkodowania

Pierwszym krokiem będzie ustalenie, w którym zakładzie ubezpieczeń wykupione ubezpieczenie miała firma transportowa, z której usług korzystaliśmy, gdy doszło do wypadku, w wyniku którego odnieśliśmy obrażenia. Oczywiście istotny jest także numer polisy ubezpieczenia. W tym celu należy zwrócić się do przewoźnika, z którego usług korzystaliśmy. Nie są to informacje tajne ani prywatne, więc powinniśmy je otrzymać bezzwłocznie. Leży to zresztą w interesie samej firmy, która naraża się na to, że to do niej będziemy kierowali żądania, jeśli nie udostępni nam tych danych.

Gdy znamy już numer polisy i ubezpieczyciela, możemy przystąpić do zgłoszenia szkody. Mimo że sama procedura wygląda trochę inaczej w każdej firmie, co do zasady sprowadza się do tego samego: po dokonaniu zgłoszenia (najczęściej telefonicznie, przez Internet lub korespondencyjnie), zakład ubezpieczeń rozpoczyna „likwidację szkody”. Likwidacja szkody stanowi proces zmierzający do zbadania podstaw do wypłaty odszkodowania oraz ustalenia jego wysokości.

Jak długo może trwać uzyskanie odszkodowania?

Zgodnie z prawem, ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody. Jednak w praktyce termin ten ulega niekiedy wydłużeniu, w szczególności gdy okoliczności zdarzenia wymagają wyjaśnienia w toku postępowania karnego. W skrajnych przypadkach wypłata odszkodowania może zatem nastąpić dopiero po prawomocnym wyroku sądu.

Decyzja o wypłacie odszkodowania za wypadek busa niekoniecznie musi przy tym oznaczać koniec całej sprawy. Ocena zasadności i wysokości kwot wypłacanych osobom poszkodowanym należy wyłącznie do danego ubezpieczyciela, który informuje nas czy i w jakiej kwocie wypłaci nam odszkodowanie. Jeśli nie będziemy usatysfakcjonowani z jego decyzji, przysługuje nam od niej odwołanie, które również rozpoznaje ubezpieczyciel. Czy w starciu z nim jesteśmy zatem bezbronni? Na szczęście, nie.

Otrzymałem za niskie odszkodowanie za wypadek busa – co robić?

Gdy otrzymamy już ostateczną decyzje o wypłacie odszkodowania, a nawet gdy wypłacona zostanie nam tzw. „kwota bezsporna”, nadal możemy ubiegać się o wyższą rekompensatę finansową, lecz już nie u ubezpieczyciela, a przed sądem. W takim wypadku najlepiej udać się do prawnika lub wyspecjalizowanej firmy odszkodowawczej, która przeanalizuje nasz przypadek i doradzi najlepsze rozwiązanie.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek dla pasażera busa?
Ocena: 5/5
(głosy: 26)