Na czym polega Bezpośrednia Likwidacja Szkody (BLS)?

Na czym polega Bezpośrednia Likwidacja Szkody (BLS)?

Stłuczki i inne niegroźne dla życia i zdrowia kolizje drogowe stanowią ryzyko, z którym każdego dnia muszą mierzyć się wszyscy kierowcy. Lekceważenie przepisów prawa o ruchu drogowym, nieuwaga, a niekiedy zwykły pech mogą doprowadzić do uszkodzenia naszego pojazdu i kłopotów związanych z likwidacją powstałej szkody. Na całe szczęście, od 1 kwietnia 2015 roku, proces ten uległ znaczącemu ułatwieniu – tego dnia w Polsce uruchomiony został system pod nazwą Bezpośrednia Likwidacja Szkody (w skrócie BLS).

Co to jest Bezpośrednia Likwidacja Szkody?

System BLS przede wszystkim stanowi ogromne ułatwienie i uproszczenie procedury likwidacji szkody. Omówmy jego działanie na najbardziej typowym przykładzie – stłuczki z udziałem dwóch pojazdów, do której doszło z winy kierującego jednym z nich. Dotychczas, aby uzyskać odszkodowanie, należało zgłosić szkodę u ubezpieczyciela pojazdu sprawcy. Wiązało się to z koniecznością ustalenia, która firma jest tym ubezpieczycielem, co nie zawsze było ani łatwe, ani przyjemne.

Dziś, dzięki systemowi bezpośredniej likwidacji szkody, w celu uzyskania odszkodowania, wystarczy jedynie skontaktować się z własnym ubezpieczycielem. To twój zakład ubezpieczeń będzie podmiotem, który ustali ubezpieczyciela pojazdu sprawcy oraz zlikwiduje szkodę i to jemu będziesz dostarczał wszelką dokumentację dotyczącą zdarzenia. To także twój zakład ubezpieczeń będzie tym podmiotem, który wypłaci odszkodowanie – lecz nie oznacza to, że zrobi to z twojej polisy. Wszelkie rozliczenia ubezpieczyciele dokonają już bezpośrednio między sobą, bez twojego udziału – nie musisz się niczym martwić!

Więcej na temat BLS przeczytacie w artykule: https://mubi.pl/poradniki/bezposrednia-likwidacja-szkody/

Kiedy mogę skorzystać z bezpośredniej likwidacji szkody?

Ze względu na swoją specyfikę, bezpośrednia likwidacja szkód nie może działać w każdym zdarzeniu drogowym. Inicjator systemu, Polska Izba Ubezpieczeń, w porozumieniu z działającymi w Polsce zakładami ubezpieczeń, wyznaczyła warunki i granice ramowe okoliczności, w których szkodę można zlikwidować bezpośrednio u własnego ubezpieczyciela. I tak, do likwidacji w ramach systemu BLS nadają się szkody, które:

 • powstały w wyniku zdarzeń, w których udział brały wyłącznie dwa pojazdy – BLS nie będzie miał zatem zastosowania w sytuacji, gdy liczba pojazdów, które uległy zderzeniu, będzie wyższa niż dwa,
 • powstały na terenie Polski – nawet jeśli zderzą się pojazdy ubezpieczone u zakładów ubezpieczeń operujących na terenie naszego kraju, lecz dojdzie do tego poza jego granicami, bezpośrednia likwidacja szkody będzie niemożliwa,
 • nie przekraczają w swojej szacowanej wartości 30 tys. złotych – zatem jeśli w wyniku kolizji straty materialne przekroczą ten pułap, likwidacja poprzez BLS będzie niemożliwa,
 • zaistniały pomiędzy pojazdami zarejestrowanymi na terenie Polski – jeśli zatem zderzysz się z pojazdem na obcych tablicach rejestracyjnych, nie zapomnij uzyskać od jego kierowcy wszelkich niezbędnych informacji,
 • mają charakter wyłącznie materialny, to znaczy jeśli w wyniku stłuczki żadna z osób, które brały w niej udział nie odniosła uszczerbku na zdrowiu.

Przez których ubezpieczycieli jest oferowana bezpośrednia likwidacja szkody?

Za pioniera usługi w Polsce uznawany jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń, który oferuje swoim klientom takie rozwiązanie już od 2014 roku. Od wspomnianego wcześniej 1 kwietnia 2015 roku, grono ubezpieczycieli, którzy świadczą tę usługę, stale się powiększa. Dziś szkodę bezpośrednio zlikwidujemy u następujących ubezpieczycieli:

 • Aviva,
 • AXA,
 • Concordia,
 • ERGO Hestia (w tym MTU i You Can Drive),
 • Wiener,
 • HDI (w tym Warta),
 • PZU,
 • Uniqa.

Ubezpieczyciel sprawcy nie wprowadził systemu BLS – co robić?

Co do zasady, w takim przypadku likwidacja szkody powinna przebiec według praktyki sprzed 1 kwietnia 2015 roku, a więc powinien się nią zająć ubezpieczyciel sprawcy. Nie wszystko jednak stracone – możesz podjąć próbę kontaktu z własnym ubezpieczycielem i przedstawić zaistniałą sytuację. Okazuje się bowiem, że firmy ubezpieczeniowe dostrzegły już zadowolenie swoich klientów z działania systemu BLS i często starają się pomóc nawet w sytuacjach, w których w kolizji bierze udział pojazdu ubezpieczony w zakładzie ubezpieczeń jeszcze tej usługi nie oferującym.

Czy mam obowiązek korzystania z systemu bezpośrednia likwidacja szkód?

Oczywiście, że nie! Bezpośrednia likwidacja szkody jest jedynie możliwością, nową usługą na rynku ubezpieczeń. Jeśli swobodniej czujesz się w dotychczasowych rozwiązaniach, nikt i nic nie zabroni Ci zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela pojazdu sprawcy i przeprowadzeniu likwidacji szkody tak, jak odbywało się to przed 1 kwietnia 2015 r.

Jakie korzyści płyną z wprowadzenia systemu bezpośredniej likwidacji szkód?

Celem systemu BLS było przede wszystkim maksymalne odciążenie klientów firm ubezpieczeniowych i przeniesienie większości obowiązków związanych z likwidacją szkody na samych ubezpieczycieli.

Niewątpliwie jest to rozwiązanie, które przyspiesza całą procedurę, a co za tym idzie – umożliwia szybsze otrzymanie odszkodowania i usunięcie wszystkich niedogodności związanych z powstałą szkodą. Nasza szkoda zostanie rzetelnie wyceniona, a sam jej przebieg będzie choć trochę przyjemniejszy – będziemy przecież obsługiwani przez „swój” zakład ubezpieczeń, któremu z pewnością będzie zależało, byśmy nadal korzystali z jego usług.

Jak odwołać się od decyzji wydanej w systemie bezpośredniej likwidacji szkody?

Procedura odwołania w systemie bezpośredniej likwidacji szkód jest niezmienna, lecz przez to, że przez całe postępowanie mieliśmy kontakt z własnym ubezpieczycielem, może być uznana za nieintuicyjną. Pamiętajmy więc, że decyzje wydaje ubezpieczyciel sprawcy, zatem to do niego powinniśmy się odwoływać!

Autor artykułu: 

Ocena: 5/5
(głosy: 24)