Rola pełnomocnika w sprawie karnej jest kluczowa, żeby otrzymać zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej

Rola pełnomocnika w sprawie karnej jest kluczowa, żeby otrzymać zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej

Pytanie ,,Czy warto korzystać z pomocy adwokata w sprawie karnej?” zadaje sobie wiele osób, których bliski poniósł śmierć lub doznał obrażeń w wypadku komunikacyjnym. Z naszego doświadczenia wynika, że bardzo często rola adwokata w procesie karnym jest niezbędna, aby wyjaśnić wszelkie okoliczności zdarzenia i ukarać sprawcę wypadku, a także uzyskać odpowiednią kwotę zadośćuczynienia.

Pobierz Formularz Zgłoszenia Szkody – obrażenia ciała

Pijany kierowca potrącił prawidłowo idącego poboczem Roberta

Nasza Klientka straciła syna w tragicznym wypadku samochodowym spowodowanym przez pijanego kierowcę, a ubezpieczyciel przyjął 30% przyczynienia się zmarłego. Bez walki naszego adwokata w sprawie karnej, matka zmarłego otrzymałaby zaniżone odszkodowanie, a sprawca uniknąłby sprawiedliwej kary. Eksperci GK Auxilia nie poddali się, dzięki czemu matka zmarłego ostatecznie uzyskała zadośćuczynienie. Sąd zaś wymierzył sprawcy wypadku karę 8 lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Do wypadku doszło późnym wieczorem w styczniu 2018 r. nieopodal Wołomina. Robert Woźniak* wracał poboczem prawidłową stroną drogi od babci do swojego domu. Kierowca samochodu osobowego marki Nissan potrącił idącego lewym poboczem Roberta. Wypadek okazał się śmiertelny – poszkodowany zmarł na miejscu w wyniku doznanych obrażeń. Wezwana na miejsce wypadku policja ustaliła, że kierujący pojazdem znajdował się pod wpływem alkoholu.

W procesie karnym kierowca twierdził, że to pieszy ponosi winę za wypadek, bo nagle zaczął przebiegać przez jezdnię z lewej na prawą stronę. Prowadzenie sprawy karnej dotyczącej wypadku drogowego zleciła nam matka zmarłego, której szczególnie zależało na tym, żeby rzetelnie wyjaśnić okoliczności zdarzenia oraz surowo ukarać jego sprawcę.

Mimo 2 promili alkoholu we krwi kierowcy biegły uznał, że Pan Robert przyczynił się do wypadku

Prokuratura wszczęła śledztwo, w trakcie którego wydana została przez biegłego opinia z rekonstrukcji wypadku. Biegły stwierdził, że zmarły swoim zachowaniem przyczynił się do zaistnienia wypadku, bo nagle miał przebiec przez jezdnię na jej prawą stronę, a tym samym wejść prosto przed jadący pojazd. Ubezpieczyciel wykorzystał opinię biegłego i uznał przyczynienie się zmarłego do wypadku, pomniejszając o 30% wszystkie należne matce świadczenia w tym nawet koszty poniesione na pogrzeb.

W ocenie adwokata bieg wydarzeń był zupełnie inny. Rozpoczęła się walka o sprawiedliwe rozstrzygnięcie sprawy karnej, a tym samym o surowe ukaranie sprawcy i należne zadośćuczynienie. Adwokat reprezentujący matkę zmarłego zgłosił zastrzeżenia do opinii biegłego i złożył wniosek o powołanie innego biegłego, który wydałby kolejną opinię. Prokurator nie uwzględnił jednak tego wniosku i skierował sprawę do sądu.

Ubezpieczyciel uznał przyczynienie i pomniejszył wypłaty zadośćuczynienia o 30%

W sądzie, adwokat matki zmarłego nie odpuścił i ponownie złożył szczegółowe zastrzeżenia do opinii biegłego. Dodatkowo wniósł o powołanie innego biegłego dla rzetelnego wyjaśnienia okoliczności. Jego determinacja w działaniu spowodowała, że sąd ostatecznie przychylił się do wniosku i powołał innego biegłego.

Opinia drugiego biegłego wskazywała, że pieszy cały czas poruszał się prawidłowo poboczem wzdłuż jezdni i to wyłącznie oskarżony kierowca ponosi winę za wypadek, ponieważ zjechał na drugą stronę jezdni w stronę lewego pobocza. Pierwszy biegły, przesłuchiwany na rozprawie, nie zdołał obronić swojej opinii, a wręcz przeciwnie – przyznał, że pieszy rzeczywiście nie przyczynił się do wypadku.

Adwokat złożył zastrzeżenia do opinii i wniósł o powołanie innego biegłego

Wygrana sprawa karna pozwoliła surowo ukarać sprawcę i uzyskać zadośćuczynienie w sprawie cywilnej dla matki zmarłego. Dzięki pomocy profesjonalnego pełnomocnika w sprawie karnej możemy wywalczyć surowy i sprawiedliwy wyrok dla sprawcy wypadku. Możemy również uzyskać pełną kwotę zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego w postepowaniu cywilnym. W sprawie matki zmarłego Arlety Woźniak ubezpieczyciel początkowo przyjął 30% przyczynienia się zmarłego i o tyle pomniejszył wszystkie wypłacone na jej rzecz świadczenia.

Po korzystnym rozstrzygnięciu przez sąd sprawy karnej, całkowitą winą za spowodowanie wypadku został obarczony pijany kierowca. Ponadto sprawca został – zgodnie z oczekiwaniami rodziny zmarłego – surowo ukarany, bo sąd wymierzył mu karę 8 lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że gdyby nie zdecydowane działania profesjonalnego pełnomocnika, to sprawca wypadku otrzymałby znacznie łagodniejszy wymiar kary, a rodzina zmarłego otrzymałaby niższe zadośćuczynienie. W wyniku działań adwokata w sprawie karnej udowodniono brak winy Roberta, a Towarzystwo Ubezpieczeniowe musiało wypłacić zadośćuczynienie w pełnej wysokości.

Brak pełnomocnika w sprawie karnej może doprowadzić do uznania przyczynienia się poszkodowanego w wypadku

Ubezpieczyciele często bezpodstawnie przyjmują, że osoba poszkodowana w wypadku swoim zachowaniem przyczyniła się do zaistnienia szkody. Przyczynienie powoduje, że wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia należnego zostaje zaniżona, a sprawca wypadku otrzymuje łagodniejszy wymiar kary.

Pomoc profesjonalnego pełnomocnika w procesie karnym może być niezbędna do wyjaśnienia wszystkich okoliczności wypadku, sprawiedliwego ukarania sprawcy wypadku oraz uzyskania należnego odszkodowania i zadośćuczynienia. Brak pełnomocnika w sprawie karnej lub samodzielne jej prowadzenie może doprowadzić do uznania przyczynienia się poszkodowanego do wypadku i łagodnego ukarania sprawcy, a w najgorszym wypadku może spowodować, że sprawca zupełnie uniknie odpowiedzialności, a winą za zaistnienie wypadku zostanie obarczona osoba poszkodowana.

* Dane osobowe zostały zmienione.

Ocena: 5/5
(głosy: 3)