Zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd medyczny przy porodzie

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd medyczny przy porodzie

Wypadki zdarzają się… wszędzie, w różnych miejscach i sytuacjach życiowych. Tym razem opisujemy historię walki o zadośćuczynienie, odszkodowanie oraz rentę za błąd medyczny, który zdarzył się podczas porodu. W wyniku nieprawidłowej oceny sytuacji przez lekarza doszło do zdarzenia, z którego skutkami osoby nim dotknięte będą miały do czynienia do końca życia.

Sytuacja matki przed porodem

Bożena Kulesza* podczas całego okresu ciąży znajdowała się pod stałą opieką lekarza ginekologa. W tym czasie odbyła 11 wizyt u lekarza i wykonała szereg badań, które wykazały, że ciąża przebiega prawidłowo. Termin porodu został ustalony na październik 2008r. To miał być pierwszy poród dla wówczas 24-letniej kobiety.

Błąd medyczny podczas porodu – jak do niego doszło?

Cztery dni po ostatniej wizycie u swojego lekarza ginekologa (a 5 dni po planowanym terminie porodu) Bożena Kulesza trafiła do okolicznego szpitala ze skurczami porodowymi. Dyżurny lekarz podjął decyzję o porodzie siłami natury. Problemy zaczęły się w trakcie porodu. Zapis KTG wskazywał na zaburzenia akcji serca płodu. Dochodziło do wahania tętna płodu i znacznych spadków akcji serca. Mimo tego poród był kontynuowany siłami natury.

Zaraz po urodzeniu stwierdzono u noworodka 2 stopnie na 10 możliwych w skali Apgar. Dziecko urodziło się w ciężkim stanie i z bezwładem lewej kończyny. Następnego dnia noworodek został przewieziony do innego szpitala ze zdiagnozowanym niedotlenieniem wewnątrzmacicznym, sinicą twarzy oraz porażeniem splotu barkowego.

Przyczyną niedotlenienia wewnątrzmacicznego z jego utrzymującymi się do dzisiaj następstwami była niewłaściwa decyzja lekarza o kontynuowaniu porodu siłami natury mimo nieprawidłowego od samego początku zapisu KTG, który świadczył o zaburzeniach akcji serca.

Na czym polegał błąd lekarski?

Za błąd w sztuce lekarskiej (tzw. błąd lekarski lub błąd medyczny) uznaje się działania niezgodne z powszechnie uznanymi prawidłami wiedzy medycznej. W tym przypadku działania prowadzącego lekarza ocenił zespół biegłych sądowych z Akademii Medycznej we Wrocławiu Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej. Stwierdzili oni, że zapis KTG jasno wskazywał na zaburzenia i niedotlenienie płodu, co powinno spowodować natychmiastową reakcję lekarza.

Należało przerwać poród siłami natury i zakończyć go przy pomocy cesarskiego cięcia. Kontynuowanie porodu siłami natury było błędem.

Za błąd medyczny uważa się nie tylko nieprawidłowe leczenie, ale także również niewłaściwą diagnostykę oraz rozpoznanie sytuacji pacjenta przed podjęciem leczenia. W omawianej sprawie lekarz prawidłowo oszacował wagę płodu (4000g), ale błędnie ocenił on stosunek wagi dziecka do rozmiarów dróg rodnych matki, tym samym narażając dziecko na ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Stan zdrowia dziecka w wyniku błędu medycznego

Mały Artur nie rozwija się prawidłowo oraz ma zaburzenia ogólnej koordynacji ruchowej. Został uznany za niepełnosprawnego ze względu na choroby neurologiczne, upośledzenie narządu ruchu i epilepsję. Komisja lekarska powołana przez zakład ubezpieczeń stwierdziła trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 145%.

W wieku 2 lat i 3 miesięcy jeszcze nie chodził. Obecnie chodzi samodzielnie, ale kłopot mu sprawia wchodzenie na nierówności terenu. Ma problemy z samodzielnym ubieraniem, ma problemy z mówieniem. Poddawany jest stałej, codziennej rehabilitacji.

Popełniony przez lekarza błąd medyczny i jego skutki wpłynęły na całe obecne i przyszłe życie dziecka. Artur nigdy nie będzie zdrowy. Wymaga stałej opieki osoby trzeciej.

Walka o zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd medyczny

Zakład ubezpieczeń, w którym szpital miał wykupioną polisę OC, podczas postępowania likwidacyjnego przyjął odpowiedzialność za popełniony przez lekarza błąd medyczny. W czerwcu 2011 ubezpieczyciel przyznał 60 000 zł zadośćuczynienia dla wówczas już prawie trzyletniego Artura Kuleszy. W wrześniu firma ubezpieczeniowa uznała dalszą kwotę zadośćuczynienia w wysokości nieco ponad 100 000 zł. Razem te kwoty wyczerpały sumę gwarancyjną, na którą została zawarta polisa OC.

Dlatego kolejne roszczenia poszkodowanego dziecka zostały skierowane bezpośrednio do szpitala – mowa zarówno o zadośćuczynieniu, jak i odszkodowaniu za błąd medyczny, a także rencie. Jednak szpital odmówił przyjęcia odpowiedzialności za popełniony błąd lekarski.

W związku z wyczerpaniem możliwości polubownego uzyskania adekwatnego do doznanej krzywdy zadośćuczynienia, jak i rekompensaty od szpitala, prowadzący sprawę radca prawny podjął decyzję o złożeniu pozwu do sądu.

„W wyniku popełnionego błędu w sztuce lekarskiej, dziecko zostało upośledzone zarówno w sensie fizycznym, jak i psychicznym.” – mówi Ewa Laskowska, radca prawny kancelarii LEXBRIDGE. – „Krzywda zarówno dziecka, jak i opiekującej się nim matki jest wręcz niewyobrażalna, więc walka o znacznie większe, niż wcześniej uzyskane na drodze polubownej roszczenia, była jedyną słuszną drogą.”

Wysokie zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd medyczny oraz renta

Walka w sądzie o możliwie jak najwyższe zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd medyczny oraz rentę nie była prosta i trwała ponad 5 lat, ale ostatecznie zakończyła się korzystnie dla poszkodowanej rodziny. W grudniu 2017 roku przed Sądem Okręgowym w Koninie zapadł wyrok, w wyniku którego sąd uznał rację strony poszkodowanego dziecka i przyznał zadośćuczynienie w wysokości 600 000 zł, poza tym ponad 110 000 zł odszkodowania tytułem wzmożonej opieki na dzieckiem oraz rentę w kwocie 1657 zł. Oprócz tego sąd przyznał poszkodowanej stronie również ustawowe odsetki począwszy od 2012 r.


Osoba poszkodowana:


dziecko – Artur Kulesza


Pierwotnie uznana przez szpital kwota:


o zł


Kwota razem po rozprawie sądowej:


710 000 zł


Renta:


1657 zł


Efekt:


710 000 zł oraz comiesięczna renta zamiast 0 zł

Dzięki uzyskanym kwotom leczenie, rehabilitacja oraz codzienne życie małego Artura, jak również opiekującej się nim przez całą dobę matki będzie nieco łatwiejsze. Uzyskane zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd medyczny w znacznym stopniu wspierają rodzinę w tej trudnej sytuacji i pozwalają poszkodowanym patrzeć z większym optymizmem w przyszłość.

* Dane osobowe osób poszkodowanych zostały zmienione.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd medyczny przy porodzie
Ocena: 3.5/5
(głosy: 4)