Dziura w drodze – gdzie zgłosić uszkodzenie samochodu i jak uzyskać odszkodowanie?

Dziura w drodze – gdzie zgłosić uszkodzenie samochodu i jak uzyskać odszkodowanie?

Wraz z topniejącym śniegiem ukazują się kierowcom ubytki w infrastrukturze drogowej. Zanim stosowne służby przystąpią do załatania takiej usterki jak dziura w drodze, kierowcy powinni zachować wzmożoną czujność na jezdni, żeby uniknąć uszkodzeń ogumienia, felg oraz elementów zawieszenia. Gdy jednak nasza czujność zawiedzie, wpadniemy w dziurę w jezdni i uszkodzimy pojazd, co wtedy zrobić?

Dziura w drodze – kto za nią odpowiada?

Tytułem wstępu, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są podstawy prawne uzyskania ewentualnego odszkodowania w przypadku wjechania w dziurę na drodze. Otóż zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego, kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia. Aby więc pociągnąć kogoś do odpowiedzialności musimy ustalić następujące kwestie:

  • podmiot odpowiedzialny (czyli kto jest zarządcą drogi),
  • obowiązek na nim ciążący, a którego wykonania zaniechał,
  • zaistnienie szkody,
  • wskazanie związku między szkodą a niewykonaniem obowiązku.

Wjechałeś w dziurę na drodze i uszkodziłeś auto?
Napisz: info@auxilia.pl! Zadzwoń: 801 700 766!
Pomożemy uzyskać odszkodowanie!

Formalne obowiązki zarządcy drogi

Przede wszystkim musimy wskazać, co jest podstawą prawną obowiązku zarządcy drogi do utrzymania drogi w należytym stanie.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, art. 20 mówi o tym, że to do zarządcy drogi należy w szczególności, zgodnie z zapisami punktu 10, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikacja cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Z kolei pkt 11 art. 20 wskazuje, że zarządca drogo powinien wykonywać roboty interwencyjne, roboty utrzymaniowe i zabezpieczające. Stąd wynika, że zarządca drogi ma obowiązek utrzymywać drogę w należytym stanie i dokonywanie jej prac konserwatorskich, tym samym wszelki usterki, takie jak dziura w drodze, usuwać.

Na czym polega szkoda wynikająca z wjechania na dziurę w jezdni?

  • SZKODA – tutaj, najczęściej będziemy mieli na myśli, koszt naprawy pojazdu (wymiana opon, felgi, robocizna warsztatu naprawczego), koszt holowania pojazdu, koszt najmu pojazdu zastępczego na okres, w którym nasz samochód przebywał w warsztacie.
  • ZWIĄZEK PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY – musimy wykazać, że uszkodzenia (a więc szkoda) w pojeździe są następstwem najechania na dziurę.

Jak starać się o odszkodowanie od zarządy drogi za wjechanie w dziurę w drodze?

Aby lepiej zilustrować nasz problem, posłużmy się następującym przykładem, otóż Pan Jan, właśnie wyjechał swoim nowym mercedesem z salonu, poruszał się drogą do miejsca swojego zamieszkania. Nagle wjechał on w kałużę, która okazała się głęboką dziurą. Po najechaniu na dziurę w drodze, w pojeździe zaświeciły się kontrolki, monitorowania ciśnienia w oponach. Pan Jan zjechał na pobocze. Okazał się, że uszkodzeniu uległa felga, opona oraz wahacz. Co doradzimy Panu Janowi?

Po pierwsze, Pan Jan powinien zawiadomić policję bądź straż miejską. Dzięki interwencji tych służb, uzyska on dokument urzędowy w postaci notatki odpowiedniej służby o zdarzeniu. Następnie, powinien wykonać zdjęcia owej dziury bądź nagrać film, na którym widać będzie położenie, głębokość dziury i jej usytuowanie na jezdni. Pan Jan powinien również zrobić zdjęcia uszkodzeniom samochodu z miejsca zdarzenia. Równie przydatne będą nagrania z kamerki umieszczonej w kokpicie samochodu. Jeżeli z panem Janem jechał pasażer, wtedy powinien pobrać od niego stosowne oświadczenie. Pan Jan powinien również zachować wszelkie rachunki z holowania pojazdu oraz dokumentację warsztatową wraz z fakturą.

Kiedy pan Jan skompletuje całą dokumentację niezbędną do dochodzenia odszkodowania, powinien wezwać do zapłaty stosowny podmiot odpowiedzialny za utrzymanie drogi. Ale tu pojawia się kolejna trudność.

Do kogo ta droga należy?

Chcąc zidentyfikować właściciela drogi, warto dowiedzieć się, na jakiej drodze wpadliśmy w dziurę – w tym przypadku z pomocą przychodzą nam oznaczenia dróg. Jeżeli wiemy już na jakiego typu drodze doszło do zdarzenia, wtedy na mapie możemy sprawdzić jej oznaczenie, dzięki temu dowiemy, kto jest zarządcą drogi. I tak, wyróżniamy następujące rodzaje dróg:

Rodzaj drogi Oznaczenie Podmiot zarządzający
  Drogi krajowe  Biała cyfra bądź numer na czerwonym tle  Generalny Inspektor Dróg Krajowych i Autostrad
  Drogi wojewódzkie
  Trzycyfrowe  Zarząd województwa
  Drogi powiatowe
  Czterocyfrowe i wyróżnik  Zarząd powiatu
  Drogi gminne
  Sześciocyfrowe i wyróżnik  Wójt, burmistrz lub prezydent

Zdarza się, że droga jest prywatna, tak może się zdarzyć w przypadku niektórych odcinków autostrad bądź dróg wewnętrznych. Znak oznaczający drogę powinien dać nam konkretną informację czy jest to teren prywatny, czy droga wewnętrzna.

Dziura w drodze – jak zgłosić szkodę?

Warto wiedzieć, że zarządcy dróg mogą wykupić dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, przez co nasze wezwanie do zapłaty zostanie przekierowane do towarzystwa ubezpieczeń. W takim przypadku nasza szkoda będzie podlegała likwidacji zgodnie ze standardami przyjętymi przez dane towarzystwo ubezpieczeń.

Formalnie przebiegać to będzie w następujący sposób, zgłaszamy szkodę do danego towarzystwa, które następnie przeprowadza w ciągu 30 dni proces likwidacji szkody. Ubezpieczyciel doręcza nam swoje stanowisko – decyzję, w której to przyjmie bądź odmówi przyjęcia odpowiedzialności, ewentualnie wypłaci nam uznaną przez siebie kwotę tytułem odszkodowania. Gdy się nie zgodzimy się z decyzją ubezpieczyciela, wtedy będziemy mogli złożyć reklamację bądź pozew do sądu.

Należy pamiętać, że w celu uzyskania odszkodowania za dziurę w drodze, musimy wykazać szkodę, dlatego niezbędne będzie w tym zakresie podparcie się stosownymi rachunkami za naprawę, części zamienne czy holowanie pojazdu. Maksymalna kwota odszkodowania jest uwarunkowana szkodą jaką ponieśliśmy.

Trafiła się dziura w drodze i masz uszkodzone auto?
Zadzwoń: 801 700 766 lub napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Dziura w drodze – gdzie zgłosić uszkodzenie samochodu i jak uzyskać odszkodowanie?
Ocena: 5/5
(głosy: 9)