Podwyższenie renty powypadkowej i jej kapitalizacja – sposób na inflację

Podwyższenie renty powypadkowej i jej kapitalizacja – sposób na inflację

Rosnące koszy życia oraz inflacja dotykają nas wszystkich. Czy jednak zawsze można coś z tym zrobić? Osoby pobierające rentę powypadkową przyznaną z polisy OC sprawcy wypadku drogowego mają możliwość, dzięki której w domowym budżecie mogą pojawić się dodatkowe środki do dyspozycji. Mowa o podwyższeniu renty otrzymywanej od ubezpieczyciela bądź jej skapitalizowaniu.

Pobierz Formularz Zgłoszenia Szkody – obrażenia ciała

Na czym polega podwyższenie renty powypadkowej?

Poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym, który otrzymuje rentę z towarzystwa ubezpieczeniowego może wydawać się to niemożliwe, ale rzeczywistość i doświadczenia firmy AUXILIA S.A. pokazują, że renta powypadkowa wypłacana przez towarzystwo ubezpieczeniowe podlega waloryzacji tak, jak inne świadczenia tj. emerytury, renty z ZUS, najniższa krajowa.

Różnica polega jednak na tym, że ubezpieczyciel nie podejmuje z własnej inicjatywy decyzji o podwyższeniu renty, tak jak ma to miejsce w przypadku podmiotów państwowych. Aby podwyższyć rentę przyznaną przez towarzystwo ubezpieczeniowe, należy wystąpić z tym roszczeniem samodzielnie.

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych najczęściej otrzymują rentę z tytułu utraconego dochodu, bądź rentę z tytułu zwiększonych potrzeb. Aby starać się o podwyższenie tych świadczeń, trzeba będzie się do tego gruntownie przygotować.

Z pewnością nieoceniona będzie rzetelna analiza sprawy wykonana przez firmę odszkodowawczą, która jest biegła w kwestiach odszkodowawczych i rentowych. Prawnicy Kancelarii LEXBRIDGE, która jest częścią Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A., nieodpłatnie przeanalizują sytuację finansową i podpowiedzą w jaki sposób ubiegać się o większą rentę. Próby samodzielnego poprowadzenia tak niełatwej sprawy mogą zakończyć się niepowodzeniem i generowaniem kolejnych strat w budżecie domowym.

Dlaczego towarzystwo ubezpieczeń miałoby zwiększyć kwotę wypłacanej renty powypadkowej?

Uzasadnieniem do podwyższenia renty wypłacanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe jest spadek siły nabywczej pieniądza. Renta przyznana poszkodowanemu 10 lat temu, z pewnością nie stanowi w obecnych warunkach zaspokojenia tych potrzeb poszkodowanego, do których została przeznaczona.

Przy obecnym wzroście cen i wysokiej inflacji, na wartości straciły także świadczenia, które zostały przyznane poszkodowanemu stosunkowo niedawno, czyli rok, dwa, czy trzy lata temu. Oznacza to, że każdy miesiąc bądź kwartał (w zależności od sposobu rozliczeń z towarzystwem ubezpieczeniowym) generuje wymierne straty w budżecie domowym. Aby temu zapobiec, należy jak najszybciej rozważyć wystąpienie do ubezpieczyciela z roszczeniem o podwyższenie renty.

Skapitalizowanie renty powypadkowej, czyli wypłata wszystkich należnych rent w jednym przelewie

Jeśli poszkodowanemu udało się już podwyższyć swoją rentę, albo jeśli nie było do tego podstaw lub jeszcze nie weryfikował, czy ma taką możliwość, a potrzebuje solidnego zastrzyku gotówki, powinien rozważyć kwestię skapitalizowania swojej renty.

Skapitalizowana renta, to nic innego jak jednorazowa wypłata wszystkich comiesięcznych (ewentualnie kwartalnych) rent, które poszkodowany otrzymałby w przyszłości od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Przyjmując zatem, że renta została przyznana bezterminowo (dożywotnio) w kwocie np. 1000 zł miesięcznie, a poszkodowany ma około 40 lat, to kapitalizacja może wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych.

Decydując się na takie rozwiązanie warto pamiętać, że przed skapitalizowaniem renty można, a nawet trzeba podjąć próbę jej podwyższenia. Nie tylko ze względu na obecny, przyspieszony wzrost cen towarów i usług, ale także z uwagi na to, kapitalizacja renty oznacza, że w miejsce tej, która była poszkodowanemu dotąd cyklicznie wypłacana, nastąpi jednorazowa wypłata skapitalizowanego świadczenia.

Jeśli poszkodowany z tego powodu woli pozostać przy rencie wypłacanej tradycyjnie, czyli raz na miesiąc bądź kwartał, powinien pamiętać, że ubezpieczyciel może w każdym momencie skontrolować jego stan zdrowia i cel, na jaki przeznaczana jest renta. W razie jakichkolwiek wątpliwości okres jej wypłacania może zostać skrócony.

Jak doprowadzić do podwyższenia i skapitalizowania renty powypadkowej?

Proces podwyższenia i kapitalizacji renty jest z reguły czasochłonny i wymaga prawniczej wiedzy. Konieczne będzie zebranie odpowiednich dokumentów uzasadniających podwyższenie świadczenia oraz wystąpienie do ubezpieczyciela z odpowiednio sprecyzowanym roszczeniem. Dodatkowo, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych, bądź nieletnich kapitalizacja renty możliwa będzie po wyrażeniu zgody sądu rodzinnego.

Jednak korzyści płynące z podjęcia decyzji o kapitalizacji renty mogą się bardzo opłacić poszkodowanemu. W czasach rosnących stóp procentowych i spadającej wartości pieniądza można przeznaczyć uzyskane środki na spłatę zobowiązań, które obecnie bardzo obciążają domowy budżet.

Przykładowo, spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego na mieszkanie, bądź dom, pozwoli zaoszczędzić miesięcznie kilka tysięcy złotych, a w dłuższej perspektywie nawet kilkaset tysięcy złotych odsetek, które bank nalicza przez cały okres spłaty kredytu. Środki można przeznaczyć również na inwestycję, która wygeneruje stałe źródło dochodu – na przykład zakup i późniejszy wynajem mieszkania. Ubezpieczyciel nie będzie bowiem dociekać, czy skapitalizowana renta zostanie przeznaczona na leczenie, rehabilitację, czy utrzymanie.

Inaczej może być jednak z sądem rodzinnym, który dąży przede wszystkim do zabezpieczenia interesu małoletniego lub ubezwłasnowolnionego, dlatego prawdopodobnie będzie zainteresowany celem, na jaki przeznaczone zostały środki z kapitalizacji renty. Warto więc oddać taką sprawę w ręce prawnika, który sprawnie przeprowadzi poszkodowanego przez cały proces i rozwieje wszelkie ewentualne wątpliwości ubezpieczyciela, bądź sądu.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!

Jeśli niniejszy artykuł nie odpowiedział na wszystkie Twoje pytania, bądź zastanawiasz się nad tym, czy Tobie również przysługuje roszczenie o podwyższenie i kapitalizację renty, skontaktuj się naszym Biurem Obsługi Klienta. Co do zasady, każdy poszkodowany pobierający świadczenie rentowe z towarzystwa ubezpieczeniowego OC sprawcy wypadku ma szansę ubiegać się o zwiększenie i jednorazową wypłatę świadczenia. Nasi prawnicy muszą jednak zapoznać się z indywidualną sytuacją poszkodowanego, aby oszacować wysokość ewentualnego roszczenia. Analiza sprawy jest bezpłatna i niezobowiązująca, więc sam zdecydujesz, czy wolisz polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu, czy jesteś w stanie poprowadzić sprawę samodzielnie.

Ocena: 5/5
(głosy: 1)