Przedawnienie roszczeń i skarga kasacyjna – zapadł prawomocny wyrok

Przedawnienie roszczeń i skarga kasacyjna – zapadł prawomocny wyrok

W październiku 2017 pisaliśmy o sprawie, która została wygrana przed Sądem Najwyższym w Warszawie.

Sprawa dotyczyła przedawnienia roszczeń

Przypomnijmy, że chodziło o zadośćuczynienie dla rodziców za śmierć 9-letniej córki w wypadku samochodowym. Wypadek miał miejsce w 1997 r., a w 1998 r. szkoda została pierwotnie zgłoszona do zakładu ubezpieczeń.

Sporna okazała się kwestia przedawnienia roszczeń odszkodowawczych poszkodowanych rodziców. Sądy pierwszej i drugiej instancji przyznały rację ubezpieczycielowi, który twierdził, że roszczenie uległo przedawnieniu. Jednak prowadząca sprawę mecenas Julia Bar (radca prawny z kancelarii LEXBRIDGE) nie poddała się. Nie godząc się z zaprezentowanym przez sądy stanowiskiem, skierowała skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Przyznał on rację Pani Mecenas, pełnomocnikowi poszkodowanych. Wyrok Sądu Najwyższego otworzył równocześnie drogę do starań o wyższe, niż przyznał zakład ubezpieczeń, zadośćuczynienie za doznane krzywdy. Dokładny opis sytuacji związanej z tą sprawą i działań, jakie podjęto znajduje się w artykule pt.: Po sprawiedliwość dla poszkodowanych do Sądu Najwyższego.

130 000 zł zadośćuczynienia dla rodziców zmarłej córki

Ostatecznie na drodze sądowej udało się uzyskać dodatkowo po 50 000 zł dla każdego z rodziców. Biorąc pod uwagę uzyskane wcześniej na drodze polubownej po 15 000 zł dla każdego z nich, to razem poszkodowanym przyznano w sumie – dzięki staraniom kancelarii LEXBRIDGE – 130 000 zł (65 000 zł x 2).

Poza tym zarówno Sąd Najwyższy, jak i sąd okręgowy nie obciążył rodziców zmarłej córki kosztami sądowymi.

Wyrok został wydany przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu w marcu 2018 r. Żadna ze stron się nie odwołała, więc na dzień opublikowania niniejszego artykułu wyrok się uprawomocnił.


Osoby poszkodowane:


rodzice


Kto zginął w wypadku drogowym:


9-letnia córka


Pierwotnie wypłacona kwota razem:


30 000 zł


Kwota razem po rozprawie sądowej:


130 000 zł


Efekt:


ponad 4 razy większe zadośćuczynienie

Ocena: 5/5
(głosy: 8)