Renta po wypadku – kto może się o nią ubiegać?

Renta po wypadku – kto może się o nią ubiegać?

Wypadek komunikacyjny jest bardzo przykrym momentem w życiu osób poszkodowanych i ich rodzin, a jego skutki bardzo często odczuwane są przez wiele lat niemal na wszystkich płaszczyznach życia – zawodowego, społecznego, czy rodzinnego. Poszkodowani, którzy doznali rozległych obrażeń ciała mogą liczyć nie tylko na zadośćuczynienie z ubezpieczenia OC sprawcy, ale także na świadczenie potocznie określane jako renta wypadkowa albo powypadkowa, która zrekompensuje stałe wydatki związane z wypadkiem, utratę możliwości zarobkowania lub pogorszenie sytuacji materialnej po wypadku.

Co więcej, nie jest to jedyna grupa osób, która może ubiegać się o to świadczenie. O tym jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o rentę z towarzystwa ubezpieczeniowego przeczytasz w dalszej części artykułu.

Renta powypadkowa dla osób, które odniosły obrażenia ciała w wypadku drogowym

Renta ma charakter cykliczny. Oznacza to, że instytucja zobowiązana do jej wypłacania dokonuje regularnie wypłat, najczęściej raz na miesiąc lub raz na kwartał. Tak jest między innymi w ZUS, czy w KRUS. Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca wypadku drogowego wykupił ubezpieczenie OC również może przyznać poszkodowanemu rekompensatę określaną właśnie jako renta wypadkowa. Aby ją jednak uzyskać trzeba spełnić szereg wymogów i potwierdzić je odpowiednimi dokumentami.

Osobom, które w wyniku wypadku drogowego doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciele wypłacają najczęściej rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz rentę na zwiększone potrzeby (wyrównawczą). Te świadczenia przysługują poszkodowanemu także wtedy, gdy otrzymuje już rentę z ZUS, czy z KRUS. Jest to więc dobra informacja dla tych, którzy po wypadku nie wrócili do pracy zawodowej lub z uwagi na konieczność przekwalifikowania się, zarabiają znacznie mniej.

Jakie funkcje spełnia renta po wypadku?

Renta powypadkowa ma za zadanie wyrównać straty finansowe powstałe w budżecie domowym właśnie z powodu niezdolności do zarobkowania lub zwiększonych potrzeb, które nie występowały wcześniej.

Aby tak się stało, należy udowodnić, że stan zdrowia poszkodowanego jest utrwalony, nie rokuje poprawy w najbliższym czasie, a koszty ponoszone w związku z leczeniem czy rehabilitacją są ustabilizowane i powtarzalne. Oprócz tego, warto zadbać, aby zgromadzić przynajmniej takie dokumenty jak:

  1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
  2. decyzja przyznająca rentę z tytułu niezdolności do pracy wydana przez ZUS/KRUS.
  3. informacje o miesięcznych kosztach leczenia, leków, rehabilitacji, opieki – najlepiej potwierdzone imiennymi fakturami.

Wysokość renty wypadkowej i okres, na jaki zostanie przyznana stanowią kwestię indywidualną, zależną od obecnego stanu zdrowia poszkodowanego, jego wieku, czy prowadzonego trybu życia przed wypadkiem. Renta wypadkowa należy się także dzieciom i nieletnim, którzy nie osiągali jeszcze dochodów z pracy. Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym Biurem Obsługi Klienta. Wstępnie przeanalizujemy możliwość uzyskania renty wypadkowej dla Państwa, a także odpowiemy na wszystkie zadane pytania.

Renta wypadkowa także dla najbliższej rodziny tragicznie zmarłego

Rodzina zmarłego, który przed wypadkiem pracował, oprócz należnego zadośćuczynienia za krzywdę, może starać się także o rentę powypadkową. Jej zadaniem ma być wyrównanie poziomu życia członków gospodarstwa domowego, do którego należał zmarły, do tego sprzed tragicznego wypadku. Innymi słowy, wysokość renty powinna pokryć stratę finansową, związaną z brakiem dochodów zmarłego w budżecie jego rodziny.

Kolejne kroki w celu uzyskania świadczenia

Jak już wspomniano, podstawą przyznania najbliższej rodzinie świadczenia rentowego jest wykazanie, że zmarły osiągał dochody. Jeśli ta kwestia nie budzi większych wątpliwości, to kolejnym krokiem w drodze po rentę będzie konieczność udowodnienia, że sytuacja finansowa gospodarstwa domowego uległa pogorszeniu.  Dokumenty, które pomogą w ustaleniu powyższego to między innymi:

  1. PIT osoby zmarłej z ostatniego roku poprzedzającego zdarzenie, oraz PIT dorosłych członków gospodarstwa domowego, którzy osiągają dochody (z roku poprzedzającego wypadek i bieżącego).
  2. decyzje przyznające zasiłki, renty, emerytury etc.
  3. informacja o kosztach gospodarstw domowego przed wypadkiem i po.

Proces ubiegania się o przyznanie renty powypadkowej nie jest prosty

Trzeba pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe podchodzi do każdej sprawy indywidualnie i każdorazowo, zanim wyda swoje stanowisko, może wezwać roszczącego do przedstawienia dodatkowych dokumentów. Proces ubiegania się o rentę po wypadku nie zawsze jest łatwy. Zdecydowanie częściej okazuje się, że ilość formalności i potrzebnych dokumentów przerasta możliwości przeciętnego człowieka, zwłaszcza w obliczu tak tragicznych wydarzeń.

Nie warto się jednak zniechęcać, a poszukać profesjonalnej pomocy. Jeśli uważasz, że należy Ci się renta po wypadku, w którym straciłeś bliską osobę, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Bezpłatnie przeanalizujemy twoją sytuację, a jeśli zechcesz, to pomożemy również w zebraniu niezbędnej dokumentacji.

Ocena: 5/5
(głosy: 14)