Czy warto dochodzić odszkodowania z kancelarią odszkodowawczą?

Czy warto dochodzić odszkodowania z kancelarią odszkodowawczą?

Czy warto budować dom z ekipą budowlaną? Czy warto leczyć się u lekarza? Odpowiedzi na te pytanie wydają się być oczywiste: tak, jak najbardziej. Dlaczego więc w przypadku, kiedy chcemy dochodzić należnego nam odszkodowania, nie powierzyć naszego losu profesjonalistom?

Do czego jest mi potrzebna kancelaria odszkodowawcza?

Towarzystwa ubezpieczeń potrafią w rzeczowy i logiczny sposób bronić swojego interesu, który nie zawsze idzie w parze z interesem poszkodowanego. Dlatego dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli jest zadaniem wymagającym odpowiedniej wiedzy prawniczej oraz obszernej wiedzy fachowej z zakresu m.in. medycyny, psychologii czy rekonstrukcji wypadków.

Zaniżanie wysokości wypłacanych świadczeń

Z doniesień medialnych wynika, że towarzystwa ubezpieczeń w swojej praktyce likwidacji szkód często zaniżają wysokości wypłacanych świadczeń w granicach od 40% do 70%. Biegli rzeczoznawcy szacują szkodę rzeczową w oparciu o ceny materiałów i części zamiennych najsłabszej jakości, zaniżają cenę robocizny fachowców, którzy mieliby wykonać wymagane prace.

Nadto ubezpieczyciele przy szkodach osobowych, często nie chcą przy wyliczeniu zadośćuczynienia uwzględniać bólu i cierpienia poszkodowanego, wskazując, że jest to zjawisko subiektywne. Poza tym zdarza się, że lekarze konsultanci towarzystw ubezpieczeniowych badają poszkodowanego, kiedy ten już jest po przebytym leczeniu, wskazując, że uszczerbek na zdrowiu nie jest znaczny. Tracą tym samym z pola widzenia stan zdrowia poszkodowanego zaraz po wypadku.

Czy proces likwidacji szkody jest prosty?

Osoba poszkodowana, chcąc sama przejść cały proces likwidacji szkody oraz prowadzenia sprawy sądowej (spraw sądowych) musi uzbroić się cierpliwości (sprawy w sądzie ciągną się latami), posiadać specjalistyczną wiedzę, a często potrzebne będą również spore zasoby finansowe.

Należy również liczyć się z ograniczeniami natury fizycznej, pamiętajmy bowiem, że osoba poszkodowana (i jej bliscy) w chwili po wypadku będą raczej skupieni na osobie poszkodowanej i niesieniu jej pomocy, niż na gromadzeniu materiału dowodowego i walce na argumenty prawne z pracownikami zakładów ubezpieczeń.

Sprawa karna i postępowanie likwidacyjne

Trzeba także zdawać sobie sprawę, że równolegle osoba poszkodowana tak naprawdę staje się zaangażowana w dwa postępowania.

Pierwsze z nich to sprawa karna, w trakcie której należy czuwać nad przebiegiem postępowania w celu ustalenia osoby odpowiedzialnej za wypadek drogowy. Drugie toczące się równolegle jest postępowanie likwidacyjne prowadzone przed towarzystwem ubezpieczeń, które również wymaga sporego zaangażowania i aktywnego działania.

W przypadku postępowania karnego, poszkodowany (pokrzywdzony) musi „trzymać rękę na pulsie” przy gromadzeniu i weryfikacji materiału dowodowego, w szczególności chodzi tu o przesłuchanie świadków, zapoznanie się z opinią biegłego, jak i zapoznanie się z materiałem dowodowym podczas zakończenia postępowania przygotowawczego.

W przypadku postępowania likwidacyjnego, poszkodowany jest zmuszony do stałego kontaktowania się z ubezpieczycielem w celu dokładnego opisu obrażeń jakich doznał, pozyskania stosownych dokumentów i przekazania ich zakładowi ubezpieczeń oraz powinien ustosunkowywać się w ściśle określonych terminach do pism nadsyłanych przez ubezpieczyciela, a także przeprowadzania z prawnikiem towarzystwa negocjacji w zakresie propozycji ugodowych.

Ugoda z ubezpieczycielem – warto zachować ostrożność

Zwykle na pewnym etapie postępowania likwidacyjnego, zakład ubezpieczeń proponuje podpisanie ugody. Warto zdawać sobie sprawę, że podpisanie ugody zamyka drogę do uzyskanie jakichkolwiek innych – niż te określone w ugodzie – roszczeń. Dlatego warto przed podpisaniem porozumienia z ubezpieczycielem, skonsultować propozycję z jakimkolwiek prawnikiem. Podpisując w sposób nieprzemyślany ugodę z zakładem ubezpieczeń, zamykamy sobie drogę do pełnej kompensacji naszego uszczerbku.

Co zyskujemy przekazując do prowadzenia swoją sprawę firmie odszkodowawczej?

Po pierwsze zyskujemy profesjonalną obsługę naszej sprawy, firmy odszkodowawcze współpracują z adwokatami i radcami prawnymi, którzy zajmują się wyłącznie tego rodzaju sprawami. Co za tym idzie tacy prawnicy posiadają dużą wiedzę i doświadczenie zarówno w sprawach karnych jak i cywilnych. Dzięki doświadczeniu oraz wyrobionym przez lata strategiom procesowym, kancelaria odszkodowawcza jest w stanie przewidzieć jakich kwot świadczeń może spodziewać się poszkodowany. Dzięki temu kancelaria odszkodowawcza jest w stanie wywalczyć o wiele wyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie, będące nieraz nawet wielokrotnością tego, co wstępnie oferował ubezpieczyciel.

Po drugie to prawnicy reprezentujący Klienta biorą na swoje barki prowadzenie wszelkich postępowań, jakich podmiotem jest poszkodowany. Oznacza to, że od chwili związania się z kancelarią odszkodowawczą poszkodowany nie musi się martwić kwestiami formalnym – zrobi to za niego pełnomocnik w osobie adwokata bądź radcy prawnego.

Po trzecie poszkodowany może skupić się na szybkim powrocie do zdrowia oraz równowagi psychicznej. Kancelarie odszkodowawcze często współpracują z prywatnymi lekarzami, którzy na zlecenie kancelarii przeprowadzą niezbędną diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację.

Po czwarte kancelarię odszkodowawcze takie jak Auxilia pomagają swoim Klientom, udzielając natychmiastowego wsparcia finansowego na zaspokojenie najpotrzebniejszych wydatków.

Nadto kancelarię odszkodowawcze współpracują z szeregiem specjalistów, np. rzeczoznawców, biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, biegłych lekarzy, którzy pomogą w merytorycznym odniesieniu się do decyzji towarzystw ubezpieczeniowych.

Walka Dawida z Goliatem?

Towarzystwa ubezpieczeń posiadają ogromne środki, wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu likwidacji szkód (bo tylko tym się zajmują często od bardzo wielu lat) i na zabezpieczenie swoich interesów. Walka pojedynczej osoby poszkodowanej w wypadku z takim gigantem jawi się jak walka Dawida z Goliatem. Jak wygrać z ubezpieczycielem?

Firmy odszkodowawcze stanowią odpowiedź na działania towarzystw ubezpieczeń, które szukają argumentów mogących obniżyć należne poszkodowanemu świadczenie. Dzięki takim profesjonalnym podmiotom, poszkodowany zostanie otoczony opieką i wsparciem, którego bardzo potrzebuje w często bardzo trudnej życiowej sytuacji, w jakiej znalazł się po wypadku.

Ocena: 4.9/5
(głosy: 30)