Likwidacja szkody – ze swojego AC czy z OC sprawcy?

Likwidacja szkody – ze swojego AC czy z OC sprawcy?

W przypadku stłuczki na drodze, której jesteśmy ofiarą, interesuje nas tylko jedno: skuteczna likwidacja powstałej w naszym pojeździe szkody. Ustaliłeś już dane polisy ubezpieczeniowej sprawcy zdarzenia i masz już sięgać za telefon, gdy nagle przypominasz sobie, że przecież masz wykupione autocasco. Może w ten sposób będzie szybciej? Tylko, czy likwidując szkodę z własnego AC nie stracisz cennych zniżek? No właśnie – jak najlepiej zlikwidować szkodę – ze swojego AC czy z OC sprawcy?

Likwidacja szkody z własnego AC

Twoje ubezpieczenie od zdarzeń losowych, czyli autocasco, może (i powinno) obejmować szkody powstałe w wyniku tzw. stłuczek samochodowych. Przeczytaj najpierw jednak swoją umowę dwa razy – przez to, że jest to ubezpieczenie dobrowolne, firmy ubezpieczeniowe mają dużą swobodę w kształtowaniu zakresu oferowanego ubezpieczenia AC. Może się zatem okazać, że proces likwidacji szkody będzie odbiegał od twoich oczekiwań.

Jakie zagrożenia niesie ze sobą likwidacja szkody ze swojego AC? Na co szczególnie powinieneś zwrócić uwagę, zanim zgłosisz swojemu ubezpieczycielowi kolizję, której nie byłeś sprawcą?

Oto kilka przykładów:

  • Ubezpieczyciel może w umowie określić czas, na jaki przysługuje w ramach ubezpieczenia auto zastępcze (i to niezależnie od tego, ile faktycznie pozostajesz bez swojego auta – może się więc zdarzyć, że przez jakiś czas będziesz musiał wypożyczyć auto zastępcze na własny koszt).
  • Ubezpieczyciel może w umowie określić, czy twoje auto zostanie naprawione przy użyciu części oryginalnych czy zastępczych.
  • Możesz utracić swoje ciężko wypracowane zniżki za bezkolizyjną jazdę.
  • Twoja szkoda zostaje wpisana do rejestru szkód przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, w związku z czym każdy ubezpieczyciel będzie miał do niej wgląd – jeśli w przyszłości zechcesz skorzystać z usług innej firmy, może się to okazać szczególnie bolesne dla portfela.

Dwie ostatnie kwestie nie są jednak bezwarunkowe – sprawdź, czy zakład ubezpieczeń, w którym jesteś ubezpieczony praktykuje dochodzenie od sprawców wypadków tzw. roszczeń regresowych, które polegają na „odzyskaniu” wypłaconej kwoty odszkodowania od rzeczywistego sprawcy zdarzenia. Gdy ubezpieczycielowi uda się wyegzekwować całą szkodę, twoje zniżki powinny zostać przywrócone, a wpis z rejestru szkód usunięty.

Zalety likwidacji szkody ze swojego AC

Likwidacja szkody z AC ma jednak także swoje plusy: niewątpliwie przebiega szybciej. W przypadku likwidacji szkody z OC sprawcy, rzecz może się sporo przeciągnąć. Wystarczy, że sprawca nie przyzna się do winy i do ustalenia przebiegu zdarzenia konieczne będzie postępowanie dowodowe – a więc sprawa w sądzie `– i już kilka miesięcy mamy z głowy. Z tego powodu ze swojego AC warto likwidować w szczególności drobne szkody, do wysokości ok. 5 tys. zł, ponieważ zwykle wypłacane są one przez ubezpieczycieli niemal natychmiast.

Likwidacja szkody z OC sprawcy

Innym, dużo częściej stosowanym i niejako naturalnym sposobem jest likwidacja szkody z polisy OC sprawcy zdarzenia. Jak przebiega ten proces, co jest jego zaletą, a jakie ma słabości?

W pierwszej kolejności, musisz się zabezpieczyć – czyli zebrać pewne, niepodważalne dowody tego, że do zdarzenia doszło – i to doszło nie z twojej winy, a z winy innego ubezpieczonego. Tak naprawdę, proces zbierania dowodów rozpoczyna się już w momencie powstania szkody. W przypadku wystąpienia kolizji drogowej, w wyniku której poniosłeś szkodę (czyli, na przykład, został uszkodzony twój samochód), za którą będziesz domagać się odszkodowania, konieczne będzie wezwanie na miejsce stłuczki policji. Funkcjonariusze sporządzą notatkę urzędową z miejsca zdarzenia, o której odpis będziesz mógł wystąpić później do właściwej jednostki policji. Pomocne będzie także spisanie oświadczenia ze sprawcą, w którym potwierdzi on, że wskazanego dnia, o wskazanej godzinie i we wskazanym miejscu spowodował kolizję drogową, w wyniku której doszło do – i tutaj wskażesz ogólny zakres strat.

Następnym krokiem jest oczywiście zgłoszenie szkody. Wybierając drogę dochodzenia odszkodowania z polisy OC sprawcy, powinieneś zgłosić się do ubezpieczyciela, u którego była wykupiona polisa – pisemnie, telefonicznie bądź przez Internet. Warto uprzednio sprawdzić, czy ubezpieczyciel wprowadził u siebie możliwość bezpośredniej likwidacji szkody. Jeśli tak, czeka cię dużo mniej pracy przy całym procesie likwidacji – system bezpośredniej likwidacji szkód polega na tym, że w pierwszej kolejności obsługiwany jesteś przez swojego ubezpieczyciel, który po wypłaceniu odpowiednich kwot tytułem odszkodowania, na własną rękę dochodzi już zwrotu tych pieniędzy od ubezpieczyciela sprawcy.

Zalety likwidacji szkody z OC sprawcy kolizji

W pierwszej kolejności wskazać należy, że ubezpieczyciel obowiązany jest pokryć wszelkie straty, jakie poniosłeś w wyniku zdarzenia, które spowodowało szkodę – nie obowiązują tu więc żadne ograniczenia umowne, jak może to mieć miejsce w przypadku zgłoszenia likwidacji szkody z własnego AC. Oznacza to m. in., że:

  • Ubezpieczyciel sprawcy zwraca pieniądze za oryginalne części, których użyjesz do naprawy swojego samochodu.
  • Przysługuje ci zwrot poniesionych wydatków związanych z wypożyczeniem auta zastępczego na czas naprawy auta.
  • Twoje zniżki, wypracowane za lata bezkolizyjnej jazdy, są bezpieczne – nie stracisz ich, a szkoda, w której brałeś udział nie zostanie wpisana do rejestru.

Jak likwidować szkody – z własnego AC czy OC?

Ostateczna decyzja należy oczywiście do ciebie – natomiast wydaje się, że na dłuższą metę korzystniejsze będzie dochodzenie odszkodowania z OC sprawy. Jest to proces dłuższy, może wymagać nieco większego zaangażowania, lecz ostatecznie daje rękojmię rzetelnego załatwienia całej sprawy.

Ocena: 5/5
(głosy: 29)