Czy za potrącenie zwierzęcia na drodze można uzyskać odszkodowanie?

Czy za potrącenie zwierzęcia na drodze można uzyskać odszkodowanie?

W przypadku kolizji lub wypadku drogowego, w wyniku których dochodzi do uszkodzenia pojazdu, pojawia się kwestia jego naprawy, a co za tym idzie związanych z tym kosztów. Według prawa, kto z winy swojej wyrządził komuś szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia – najczęściej w postaci wypłaty odszkodowania w odpowiedniej wysokości. Uzyskanie odszkodowania w przypadku kolizji dwóch pojazdów posiadających ubezpieczenie OC nie stanowi dużej trudności. Jednak pojazd może zostać uszkodzony także w innych sytuacjach, co w niektórych przypadkach znacznie komplikuje proces uzyskania odszkodowania.

Jednym z takich scenariuszy jest kolizja ze zwierzęciem, które wtargnęło na drogę. Szkoda, która powstaje na naszym pojeździe po kontakcie z dzikiem czy jeleniem, może opiewać na kwotę kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych. Czy istnieje zatem możliwość, żeby w takiej sytuacji uzyskać odszkodowanie za potrącenie zwierzęcia na drodze?

Odszkodowanie z AC za zderzenie ze zwierzęciem

W najlepszym położeniu znajdują się kierowcy z wykupionym ubezpieczeniem AC. Ogólne Warunki Ubezpieczenia większości funkcjonujących na rynku ubezpieczycieli obejmują koszty usunięcia uszkodzeń pojazdu powstałe na skutek zderzenia ze zwierzęciem, przez co wypłata odszkodowania za potrącenie zwierzęcia powinna być szybka i bezproblemowa.

Zgłoszenie takiej szkody odbywa się jak w każdym innym przypadku, przez kontakt z ubezpieczycielem i na podobnych zasadach przebiega cały proces likwidacji szkody.  Nie zwlekaj jednak z wystąpieniem o odszkodowanie zbyt długo, ponieważ zdarza się, że ubezpieczyciele określają w OWU konkretny termin, w którym możliwe jest zgłoszenie takiej szkody.

Od kogo uzyskać odszkodowanie za potrącenie zwierzęcia, jeśli nie posiadamy AC?

Nieco bardziej problematycznie prezentuje się położenie kierowców bez wykupionego ubezpieczenia auto casco (AC). W takiej sytuacji kluczową kwestią jest ustalenie podmiotu, który ewentualnie ponosi odpowiedzialność za zdarzenie, takie jak zderzenie ze zwierzęciem na drodze.

Z oczywistych względów nie mamy co liczyć na odszkodowanie od „sprawcy” kolizji, czyli zwierzęcia które wtargnęło na drogę. Dlatego adresata żądania wypłaty odszkodowania musimy szukać w innych kręgach. Okolicznością mającą podstawowe znaczenie dla powodzenia całej sprawy, jest ustalenie, kto formalnie nadzoruje miejsce, w którym doszło do kolizji.

Miejsca, w których może dochodzić do tego typu zdarzeń, powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi A-18b – „Uwaga! Dzikie zwierzęta”, zatem w sytuacji jego braku, zapłaty odszkodowania za zderzenie ze zwierzęciem możemy żądać od zarządcy drogi, po której się poruszaliśmy. Może okazać się, że odpowiedzialność za to zdarzenie spoczywać będzie na okolicznym nadleśnictwie, które w ramach swoich obowiązków powinno informować zarządców o populacji i migracjach dzikiej zwierzyny.

Jeszcze jednym podmiotem, który może być odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania za potrącenie zwierzęcia na drodze jest koło łowieckie. Odpowiedzialność tego podmiotu aktualizuje się w sytuacji, kiedy wtargnięcie zwierzęcia na jezdnię byłoby skutkiem jego spłoszenia podczas trwającego polowania. Możliwe, że zwierzę, z którym doszło do kolizji, wcale nie było dzikie, a stanowi własność pobliskiego gospodarza – wtedy to on będzie odpowiedzialny za wypłatę należnego odszkodowania za potrącenie zwierzęcia.

Pamiętaj, że w razie kolizji z dzikim zwierzęciem, w Twoim interesie jest zebranie jak największej ilości informacji o samym zdarzeniu. Zobacz, co zrobić w pierwszej kolejności po zderzeniu z dzikiem, sarną lub jeleniem.

Potrącenie dzikiego zwierzęcia – co robić?

Najpierw oczywiście upewnij się, czy w wyniku kolizji nie ucierpiałeś ani Ty, ani Twoi pasażerowie. Następnie poinformuj o zdarzeniu policję i poczekaj na jej przyjazd – choćby po to, by została spisana notatka. Postaraj się wykonać wyczerpującą dokumentację fotograficzną pojazdu, miejsca kolizji oraz samego zwierzęcia – jeśli nadal znajduje się w jego pobliżu. Pamiętaj, że w trakcie zgłoszenia kolizji na policji powinieneś poinformować o stanie zwierzęcia, gdyż może się okazać, że będzie wymagało pomocy weterynarza! Jeżeli odjedziesz z miejsca kolizji i pozostawisz konające zwierzę na drodze bądź w jej pobliżu, możesz narazić się na mandat.

Po przyjeździe policji wyjaśnij dokładnie przebieg zdarzenie i poczekaj na sporządzenie notatki. Będziesz mógł wówczas uzyskać jej odpis celem ubiegania się o odszkodowanie za zderzenie ze zwierzęciem. W ramach dalszych kroków możesz wystąpić do policji czy nadleśnictwa o statystyki wypadków z udziałem dzikich zwierząt w okolicy miejsca, w którym doszło do zderzenia. Taka informacja jest dostępna publicznie, a tego rodzaju dane mogą wymiernie pomóc w uzyskaniu odszkodowania.

Jak uzyskać odszkodowanie za zderzenie z dzikim zwierzęciem?

Podstawowym krokiem będzie oczywiście zgłoszenie swojego żądania właściwemu podmiotowi – najlepiej listem poleconym. Nie oznacza to jednak, że po wysłaniu pisma z żądaniem automatycznie otrzymasz odszkodowanie za potrącenie zwierzęcia. Dany podmiot może nie uznać swojej odpowiedzialności, co sprawi, że swojej racji będziesz musiał dochodzić przed sądem.

Odpowiedzialność podmiotu realizuje się na zasadzie winy, a więc istnieje konieczność udowodnienia nieprawidłowości, najczęściej w postaci zaniedbania strony pozwanej. Pamiętaj, że ciężar dowodu spoczywa w tym przypadku na Tobie. Dlatego tak istotne jest, by zgromadzić jak najwięcej informacji dotyczących samego zdarzenia, jak i miejsca, w którym do niego doszło.

Jak duże istnieją szanse na uzyskanie odszkodowania za potrącenie zwierzęcia na drodze?

Niestety, jeśli droga była prawidłowo oznakowana, a w chwili kolizji w pobliżu nie trwało żadne polowanie, uzyskanie odszkodowania za zderzenie z dzikim zwierzęciem na zasadzie odpowiedzialności cywilnej może być bardzo trudne. Problem ten nie dotyczy oczywiście pojazdów z wykupionym ubezpieczeniem AC – w tej sytuacji bowiem odszkodowanie powinno zostać wypłacone szybko i bez większych trudności.

Czy za potrącenie zwierzęcia na drodze można uzyskać odszkodowanie?
Ocena: 4.9/5
(głosy: 24)