Pomoc fundacji dla osób pokrzywdzonych w wypadkach drogowych

Pomoc fundacji dla osób pokrzywdzonych w wypadkach drogowych

Wypadek drogowy stanowi często punkt zwrotny w życiu poszkodowanego i jego rodziny. Kiedy zdrowie zaczyna szwankować, a leczenie i rehabilitacja są długie, żmudne i kosztowne, warto pomyśleć o pomocy fundacji, zwłaszcza takiej, która ma doświadczenie w pomaganiu osobom pokrzywdzonym w wypadkach drogowych. W Polsce jest ich wiele, ale czy wszystkie z sukcesem pomagają i stawiają los swoich podopiecznych jako najwyższy cel? W społeczeństwie funkcjonuje przekonanie o tym, że fundacje pomagają tylko najciężej poszkodowanym, a potrzebujący pomocy z góry zakładają, że ich przypadek się nie kwalifikuje. To nieprawda, więc jeśli uważasz, że potrzebujesz wsparcia fundacji, dowiedz się na co możesz liczyć, a następnie skontaktuj się z nami.

Jaką pomoc mogę uzyskać z Fundacji?

Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakiego rodzaju pomocy potrzebujemy. Są bowiem fundacje, które prowadzą bardzo szeroki profil działalności i udzielają pomocy podopiecznym z wieloma, często zupełnie różnymi potrzebami (od zdrowotnych po ekonomiczne, socjalne), ale nie brakuje także takich, które specjalizują się w konkretnych przypadkach, jak np. pomocy osobom pokrzywdzonym w wypadkach drogowych.

Miałeś poważny wypadek i potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!
Zadzwoń: 603 171 911, 603 850 323, 603 296 453

Zasady funkcjonowania i możliwe formy pomocy są w zasadzie zbieżne w przypadku każdej z fundacji. Istotną różnicę stanowi natomiast kierunek działań i rodzaj podopiecznych, którymi zajmuje się fundacja. Doświadczenie, które konkretna fundacja zbudowała na bazie wielu podobnych przypadków podopiecznych, często przekłada się na sukces i zebranie środków na dany cel, zakup odpowiedniego sprzętu, zapewnienie miejsca w wybranym ośrodku rehabilitacyjnym, czy zaspokojenie potrzeb socjalnych.

W Fundacji Auxilia, która zajmuje się pomocą osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, podopieczni zakwalifikowani do wsparcia mogą liczyć na szeroko zakrojone działania polegające na:

  1. Organizacji zbiórki publicznej. Jest to najbardziej skuteczna metoda pozyskania środków pieniężnych na cel związany z potrzebami podopiecznego fundacji. Oprócz organizacji od strony formalnej, kładziemy duży nacisk na działania marketingowe, aby zbiórka osiągnęła jak największe zasięgi i zakończyła się sukcesem.
  2. Możliwości przekazania 1 % podatku. Większość fundacji prowadzi w okresach rozliczeń PIT akcje informacyjne polegające na zachęcaniu do przekazania 1% podatku na potrzeby ich podopiecznych. Nie inaczej jest w Fundacji Auxilia. Aby móc przekazać swój podatek, należy wpisać w odpowiedniej rubryce swojego rocznego rozliczenia podatkowego numer KRS fundacji. Zanim jednak zdecydujesz czy i komu oddać swój 1 % podatku, dowiedz się, jak zostaną spożytkowane Twoje pieniądze. Fundacja Auxilia przeznacza je na pomoc osobom pokrzywdzonym w wypadkach komunikacyjnych, a z historiami podopiecznych można zapoznać się na jej stronie internetowej.
  3. Umożliwieniu przekazania darowizn pieniężnych i niepieniężnych. Niezależnie od powyższych sposobów wsparcia podopiecznych, możliwe jest także dokonanie darowizny na rzecz fundacji lub konkretnego poszkodowanego. Zachęcamy do tej formy wsparcia potrzebujących, bowiem potrzeby poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych często są większe niż środki zbierane w ramach 1 % lub zbiórek publicznych.
  4. Organizacji pomocy prawnej, leczenia bądź rehabilitacji u wybranego specjalisty lub placówce medycznej wraz z pokryciem kosztów. W przypadku osób po wypadkach komunikacyjnych szybko podjęte leczenie i rehabilitacja dają największe szanse na powrót do zdrowia. Fundacja nie tylko opłaci niezbędne wizyty lekarskie bądź zabiegi, ale także pomoże w znaleźć i zarezerwować miejsce w odpowiedniej placówce medycznej. Dodatkowo, jeśli podopieczny potrzebuje pomocy prawnej, także w zakresie uzyskania odszkodowania, to taką pomoc również otrzyma.

Współpraca z kilkoma fundacjami jednocześnie – czy to możliwe?

Co do zasady nie ma przeszkód, aby być podopiecznym kilku fundacji jednocześnie. Warto natomiast zastanowić się, czy nie lepiej będzie zdecydować się na jedną, doświadczoną organizację, która specjalizuje się we wsparciu osób z podobnymi Tobie problemami. Przesycenie mediów wieloma zbiórkami na rzecz tej samej, potrzebującej osoby może doprowadzić do spadku ich wiarygodności, co będzie mieć konsekwencje w postaci mniejszej ilości wpłat od darczyńców.

Decydując się na współpracę z kilkoma fundacjami, należy pamiętać, że każda z nich powinna prowadzić zbiórkę na inny cel, tzn. rehabilitację lub poprawę warunków lokalowych, czy niezbędne leczenie podopiecznego. Jest to ważne, ponieważ każda fundacja ma obowiązek wykazać, że zebrane środki zostały przeznaczone zgodnie z celem zbiórki publicznej.

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy wypadku a pomoc fundacji

Podopieczni fundacji, którzy są jednocześnie osobami pokrzywdzonymi w wypadkach drogowych często równolegle starają się o zadośćuczynienie z polisy OC sprawcy wypadku. Otrzymanie środków z towarzystwa ubezpieczeniowego nie dyskwalifikuje poszkodowanego w ubieganiu się o pomoc fundacji i odwrotnie. Zadośćuczynienie ma za zadanie naprawienie krzywd wyrządzonych przez sprawcę wypadku drogowego.  Powinno ono zrekompensować ból, cierpienie i wszelkie niedogodności powstałe na skutek wypadku. Pomoc fundacji ma inny cel – zaspokojenie potrzeb finansowych powstałych w skutek nieszczęśliwego zdarzenia, czyli zgromadzenie środków niezbędnych do leczenia, czy rehabilitacji. Dotyczy to także sytuacji, gdy ubezpieczyciel sprawcy wypadku odmawia pokrycia tych kosztów lub robi to tylko w części.

Pobierz Formularz Zgłoszenia Szkody – obrażenia ciała

Nie zastanawiaj się dłużej – fundacja naprawdę może Ci pomóc!

Wybór odpowiedniej, doświadczonej i wiarygodnej fundacji ma kluczowe znaczenie dla podopiecznego. Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną w wypadku drogowym powinieneś zwrócić się do fundacji, której celem jest niesienie pomocy tym, którzy w skutek tego zdarzenia znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Samodzielna organizacja środków finansowych, leczenia, czy pomocy prawnej często przerasta możliwości przeciętnej osoby. Z doświadczenia zespołu Fundacji Auxilia wynika, że najlepsze i najszybsze efekty działań dotyczą wypadków komunikacyjnych, od których nie upłynęło zbyt wiele czasu. Nie powinieneś się więc zbyt długo zastanawiać, bo czas odgrywa ogromną rolę. Jeśli oprócz wsparcia fundacji potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania za wypadek, skontaktuj się z nami. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i powiemy, jakie działania podjąć.

Zostałeś pokrzywdzony w wypadku i potrzebujesz pomocy? Napisz!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Ocena: 5/5
(głosy: 2)