Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika ubiegając się o odszkodowanie?

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika ubiegając się o odszkodowanie?

Droga po odszkodowanie za wypadek to długotrwały proces i bardzo duży stres dla osoby poszkodowanej. Często osoba starająca się o należne jej świadczenia, musi borykać się również z innymi problemami po wypadku. Należą do nich m.in. proces dochodzenia do sprawności, utrata pracy lub brak środków na rehabilitację.

Jest to czas, w którym z jednej strony dodatkowe środki finansowe są niezwykle potrzebne, z drugiej jednak strony trudno znaleźć siły i czas na samodzielne rozpoczęcie batalii z towarzystwem ubezpieczeniowym. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy prawnika. Dlaczego jest to takie istotne? W czym może Tobie pomóc radca prawny lub adwokat? Jakie korzyści możesz uzyskać z tej współpracy? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w tym artykule.

Dlaczego potrzebujesz pomocy prawnika w walce o odszkodowanie?

Tak jak podczas leczenia poszkodowany korzysta z pomocy lekarzy i rehabilitantów, tak podczas postępowania z ubezpieczycielem powinien skorzystać z pomocy prawników. Wiele osób poszkodowanych w wypadku zdaje sobie sprawę, że należy im się odszkodowanie, ale nie wiedzą, jak je uzyskać. Brakuje im wiedzy prawniczej, doświadczenia i narzędzi, którymi dysponuje z kolei kancelaria specjalizująca się w prowadzeniu spraw związanych z wypadkami komunikacyjnymi.

Dzięki skorzystaniu z pomocy prawnika Twoja sprawa zostanie dokładnie przeanalizowana. Dodatkowo prawnik oceni szanse na uzyskanie odszkodowania i określi ryzyko związanie z prowadzeniem sprawy sądowej. AUXILIA realizuje misję niesienia pomocy prawnej poszkodowanym we współpracy z kancelarią prawną Lexbridge. Dzięki temu już od samego początku prowadzenia sprawy Klienci mogą liczyć na porady prawne oraz wsparcie ze strony radców prawnych i adwokatów z ogromnym doświadczeniem.

Prowadzenie sprawy o odszkodowanie jest skomplikowane

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że przepisy prawa są skomplikowane. Co za tym idzie, osoby niemające prawniczego wykształcenia oraz doświadczenia w stosowaniu prawa, mogą mieć problem, aby właściwie je zinterpretować, a w konsekwencji – zastosować. Natomiast niedopełnienie określonych obowiązków wynikających z przepisów prawa, będzie miało niewątpliwie bezpośrednie przełożenie na popełnione błędy w trakcie postępowania sądowego. A w konsekwencji na wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Poszkodowani często nie wiedzą do jakiego organu lub sądu należy się zwrócić, w jakim terminie, jakie elementy formalne powinny zawierać pisma. We wszystkim tym pomóc może tylko osoba z wykształceniem prawniczym. Sprawy dotyczące odszkodowań, zadośćuczynień i rent po wypadkach komunikacyjnych należą do postępowań niezwykle skomplikowanych i czasochłonnych. Wymagają od osoby, która dochodzi świadczeń dużego zaangażowania, zgromadzenia pełnego materiału dowodowego, skonstruowania odpowiednich wniosków i właściwej argumentacji.

Jesteś po wypadku i szukasz pomocy prawnika?
Zadzwoń: 603 171 911, 603 850 323, 603 296 453

Problemem dla poszkodowanego może być nawet prawidłowa wycena roszczeń, która bezpośrednio przekłada się na wysokość kosztów sądowych. W przypadku roszczeń szczególnych, jak np. renta konieczne jest prawidłowe wyliczenie ponoszonych kosztów lub utraconych dochodów, niekiedy także na przyszłość. Poszkodowany nie jest w stanie samodzielnie w pełni sprostać wymogom, jakie nakłada na niego proces w sprawie o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę. Nieodzowne okazuje się wówczas wsparcie prawnika, który nie tylko w odpowiedni sposób skonstruuje pisma procesowe, zgromadzi i przedłoży wymagane dowody, ale również będzie w stanie w oparciu o wiedzę, doświadczenie, czy też orzecznictwo uzyskać świadczenia w odpowiedniej wysokości.

Stop niezasadnionemu zaniżaniu świadczeń przez ubezpieczycieli

Ubezpieczyciele w trakcie postępowania likwidacyjnego często zarzucają poszkodowanym przyczynienie się do zdarzenia, a w konsekwencji obniżają należne świadczenia o przyjęty stopień przyczynienia. Bardzo istotne jest więc postępowanie karne, którego właściwy przebieg może doprowadzić do zmniejszenia lub całkowitego wykluczenia przyczynienia, a w efekcie – przyznania wyższego odszkodowania.

Niestety sam poszkodowany często nie jest nawet świadomy, że może podjąć działania, aby zmniejszyć lub całkowicie usunąć przyczynienie. Dlatego tak ważna jest pomoc prawnika również na etapie postępowania karnego. Jego ustalenia bowiem i wyjaśnienie okoliczności wypadku bezpośrednio rzutują na postępowanie cywilne w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Pomoc prawnika oznacza wyższe odszkodowanie

Osoby poszkodowane w wypadkach lub członkowie rodziny osoby zmarłej zwykle – ze zrozumiałych względów – znajdują się w złym stanie psychicznym. Towarzystwa ubezpieczeniowe licząc na wyczerpanie ze strony poszkodowanych lub ich rodzin, często przyznają rażąco zaniżone kwoty, sądząc, że poszkodowani zadowolą się nimi i nie skierują sprawy do sądu. Dlatego niezwykle ważne jest wsparcie prawnika, który oceni, czy należne Tobie świadczenie jest wyższe od proponowanej przez ubezpieczyciela kwoty. Doradzi również, czy możesz ubiegać się o inne świadczenia, takie jak renta, zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów dojazdu lub zwrot kosztów pogrzebu.

Pobierz Wzór Zgłoszenia Szkody – wypadek śmiertelny

Świadczenia uzyskiwane w wyniku współpracy osób poszkodowanych z profesjonalistami są wielokrotnie wyższe od świadczeń przyznawanych pierwotnie przez zakłady ubezpieczeń. Dla przykładu, podczas jednej z prowadzonych przez kancelarię LEXBRIDGE spraw zakład ubezpieczeń przyznał pokrzywdzonemu w wypadku 21-letniemu chłopakowi 52 tys. zł zadośćuczynienia i odszkodowania oraz zaledwie 232 zł renty. Prawnik uzyskał dla niego w prowadzonej sprawie prawie 1,2 mln zł oraz rentę w wysokości 3 995 zł! Czyli 23 razy większą kwotę roszczeń oraz 17 razy większą rentę niż pierwotnie przyznał ubezpieczyciel. Sprawa ta została opisana na naszej stronie w artykule: 23 razy więcej dla pokrzywdzonego w wypadku chłopaka.

Więcej podobnych przykładów znajdziesz na stronie: https://auxilia.pl/wygrane-sprawy/.

Bezpieczeństwo

Z punktu widzenia osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym szczególnie istotne jest poczucie bezpieczeństwa. Adwokat i radca prawny w wykonywaniu czynności zawodowych objęci są ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

To zaś sprawia, że osoba poszkodowana powierzając im postępowanie w swojej sprawie może czuć się bezpiecznie, wiedząc, że profesjonalny pełnomocnik dołoży wszelkiej staranności, aby rezultat prowadzonego postępowania był jak najkorzystniejszy dla jego klienta.

Profesjonalna obsługa i brak konieczności osobistego zaangażowania

Korzystając z pomocy profesjonalnego pełnomocnika osoba poszkodowana udziela mu stosownego pełnomocnictwa. Dzięki temu może on samodzielnie działać w sprawie, a zaangażowanie poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym lub rodziny zmarłego ograniczone zostaje do niezbędnego minimum. To na prawniku spoczywa odpowiedzialność za profesjonalne poprowadzenie sprawy, dochowanie wszelkich formalności i terminów.

Pobierz Formularz Zgłoszenia Szkody – obrażenia ciała

Profesjonalny pełnomocnik indywidualnie podchodzi do każdej sprawy, posiada niezbędne umiejętności oraz wiedzę, aby wykazać i udowodnić wszystkie znaczące okoliczności i fakty, które będą miały przełożenie na wysokość uzyskanych kwot odszkodowania i zadośćuczynienia.Adwokat lub radca prawny zobowiązani są do działania z należytą starannością w imieniu każdego klienta, co gwarantuje indywidualne podejście do każdej ze spraw, a w konsekwencji wpływa na pozytywny wynik prowadzonej sprawy.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji prawnej

Ucierpiałeś w wypadku samochodowym lub straciłeś członka rodziny w wypadku komunikacyjnym? Nie wiesz, czy przysługują Ci jakieś świadczenia? Zastanawiasz się od czego zacząć? Czujesz się nieuczciwie potraktowany, bo ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania?

Skontaktuj się z nami już teraz. AUXILIA S. A. wraz z prawnikami kancelarii LEXBRIDGE od ponad 19 lat zajmują się uzyskiwaniem odszkodowań dla poszkodowanych i rodzin ofiar wypadków drogowych. W tym czasie dla setek naszych Klientów uzyskaliśmy nie tylko wszystkie należne świadczenia w odpowiedniej wysokości, ale także niejednokrotnie udowodniliśmy winę sprawcy wypadku doprowadzając do szybkich wypłat.

Konsultacja Twojej sprawy jest zawsze bezpłatna i niezobowiązująca. Zachęcamy do kontaktu:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Ocena: 5/5
(głosy: 3)